اخبار

۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۸:۵۱ تعداد بازدید: ۵۸۸

هفته نيروي انتظامي گرامي باد

هفته نيروي انتظامي گرامي باد

آمار بازدید

آدرس: خراسان شمالی،بجنورد،خیابان قیام جنوبی،قیام 12 پلاک 2

شماره تماس: 058-32288478-32288472-32288475

شماره فکس: 058-32288471

آدرس الکترونیکی: nk.chto@nkchto.ir
nkchto