اخبار

۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۲۲ تعداد بازدید: ۵۷۰

هفتمين جلسه کار گروهميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي برگزار شد.

هفتمين جلسه کار گروهميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي برگزار شد.

هفتمین جلسه کار گروهمیراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی برگزار شد.

هفتمین جلسه کار گروه گردشگری خراسان شمالی برگزار شد . به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی هفتمین جلسه کار گروه میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیران کل عضوکار گروه برگزاری در این جلسه سند برنامه شششم توسعه میراث فرهنگ ،صنایع دستی و گردشگری استان ارایه و موردنقد و بررسی اعضا قرار گرفت .

محمد سویدانلوئی مدیر کل میراث فر هنگی استان خراسان شمالی در این خصوص گفت سند و برنامه های ارایه آن در جلسه کارگروه با نظر کارشناسی اعضا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .

 

آمار بازدید

آدرس: خراسان شمالی،بجنورد،خیابان قیام جنوبی،قیام 12 پلاک 2

شماره تماس: 058-32288478-32288472-32288475

شماره فکس: 058-32288471

آدرس الکترونیکی: nk.chto@nkchto.ir
nkchto