اخبار

۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۰۲ تعداد بازدید: ۱۰۷۷

دوره آموزشي ويژه عوامل اجرايي و اعضاي ستاد هماهنگي خدمات سفر در استان خراسان شمالي برگزار شد

دوره آموزشي ويژه عوامل اجرايي و اعضاي ستاد هماهنگي خدمات سفر در استان خراسان شمالي برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی،مینا هاشمی مرغزار گفت: این دوره آموزشی به منظور توسعه گردشگری و هماهنگی بین دستگاه هاو عوامل اجرایی خدمات سفر در استان خراسان شمالی مورخ 30/10/96 برگزار شد و تعداد30نفر در دوره شرکت نمودند .

هاشمی اهمیت آموزش های تخصصی و توسعه منابع انسانی را ابزاری برای ارتقاءو کارایی بهینه نیرو های انسانی شاغل در عوامل اجرایی هماهنگ خدمات سفر دانست و گفت: افزایش دانش و مهارت و توانایی های علمی عوامل اجرایی سفر ، منجر به ارائه خدمات هر چه بهتر به مسافران و گردشگران می شود .

 وی در پایان افزود: در این دوره مباحث چون شناخت صنعت گردشگری ،ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی گردشگری ایران ومدیریت ستاد هماهنگی سفر تدریس شد وفراگیران پس از اتمام دوره گواهینامه دریافت خواهند کرد.

روابط عمومی

آمار بازدید

آدرس: خراسان شمالی،بجنورد،خیابان قیام جنوبی،قیام 12 پلاک 2

شماره تماس: 058-32288478-32288472-32288475

شماره فکس: 058-32288471

آدرس الکترونیکی: nk.chto@nkchto.ir
nkchto