اخبار

۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۰۷ تعداد بازدید: ۱۵۴

امضاء تفاهم نامه مشترک با اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري

امضاء تفاهم نامه مشترک با اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی از عقد تفام نامه مشترک با اداره کل  منابع طبیعی و آبخیزداری استان در جهت تقویت و انسجام سازمانی در راستای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی، حبیب یزدان پناه اهداف این تفاهم نامه را یبرشمرد و گفت: شناخت وبرنامه ریزی وتوسعه گردشگری و صنایع دستی منطقه با توجه به پتانسلپیل های ذی قیمت منطقه، شناخت و بهره مندی از آثار تاریخی، طبیعی و هنرهایسنتی منطقه متکی بر نظام جامع: شناخت و پژوهش، حفاظت و احیاء ارتقاء و بهره برداری خردمندانه  و تعامل سازنده و هدفمند با حیات فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی، تقویت حس مسئولیت جوامع بومی تحکیم هویت فردی و اجتماعی افردا منطقه  از اهداف این تفاهم نامه می باشد.

اشتغالزایی و محرومیت زدایی روستاهای و اعضای گروهای توسعه روستایی محدوده پروژه مدیریت جامعه حوزه آبخیز استان خراسان شمالی(حوزه آبخیز سد شیرین دره) براساس بازاریابی محصولات تولیدی در حیطه صنایع دستی و محصولات بخش کشاورزی منطقه ازدیگر اهداف این تفاهم نامه می باشد.

یزدان پناه افزود: این قرارداد به مدت سه سال قابل اجرا بوده و در صورت تمایل طرفین تمید خواهد شد.

روابط عمومی

آمار بازدید

آدرس: خراسان شمالی،بجنورد،خیابان قیام جنوبی،قیام 12 پلاک 2

شماره تماس: 058-32288478-32288472-32288475

شماره فکس: 058-32288471

آدرس الکترونیکی: nk.chto@nkchto.ir
nkchto