اخبار

۲۵ شهريور ۱۳۹۸ ۱۲:۳۵ تعداد بازدید: ۲۵۲

همکاري موزه ملي در انجام فعاليتهاي باستان شناسي دوره پارينه سنگي در خراسان شمالي

همکاري موزه ملي در انجام فعاليتهاي باستان شناسي دوره پارينه سنگي در خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با توجه به برگزاری جلسه مشترک مدیران موزه ملی و معاونت میراث فرهنگی استان جناب آقای دکتر بیگلری معاون فرهنگی موزه ملی گفت خراسان شمالی ظرفیتهای فرهنگی مناسبی جهت انجام مطالعات باستان شناسی در دوره پارینه سنگی دارد

بیگلری افزود:در آینده نزدیک شاهد همکاری های مشترک فی مابین خراسان شمالی و موزه ملی ایران خواهیم بود.

روابط عمومی

آمار بازدید

آدرس: خراسان شمالی،بجنورد،خیابان قیام جنوبی،قیام 12 پلاک 2

شماره تماس: 058-32288478-32288472-32288475

شماره فکس: 058-32288471

آدرس الکترونیکی: nk.chto@nkchto.ir
nkchto