اخبار

۱۰ شهريور ۱۳۹۸ ۰۹:۵۵ تعداد بازدید: ۲۸۷

کميته فني نظارت بر راهنمايان گردشگري خراسان شمالي تشکيل شد

کميته فني نظارت بر راهنمايان گردشگري خراسان شمالي تشکيل شد

سرپرست معاونت گردشگری خراسان شمالی از تشکلیل نخستین کمیته فنی نظارت بر راهنمایان گردشری دراستان خراسان شمالی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی, علی کاظمی افزود: این کمیته بنابر اجرای ماده آئین نامه راهنمایان گردشگری مصوب 1/9/94 هیات محترم وزیران و دستورالعمل ابلاغی ازسوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مورخ 10/8/95 برای نخستین بار در استان خراسان شمالی تشکیل شد.

کاظمی با اشاره به اهداف تشکیل این کمیته اظهار کردو گفت: نظارت بر نحوه فعالیت راهنمایان گردشگری، رسیدگی به شکایات از راهنمایان و تصمیم گیری درخصوص صدور کارت راهنمایان از مهمترین اهداف تشکیل این کمیته می باشد.

روابط عمومی

آمار بازدید

آدرس: خراسان شمالی،بجنورد،خیابان قیام جنوبی،قیام 12 پلاک 2

شماره تماس: 058-32288478-32288472-32288475

شماره فکس: 058-32288471

آدرس الکترونیکی: nk.chto@nkchto.ir
nkchto