اخبار

۳۱ فروردين ۱۳۹۶ ۰۶:۳۶ تعداد بازدید: ۶۴۶

بازدید تیم ضربتی ارزیابی ظرفیتهای تولید و اشتغال از روستای روئین اسفراین

بازدید تیم ضربتی ارزیابی ظرفیتهای تولید و اشتغال از روستای روئین اسفراین

بازدید تیم ضربتی ارزیابی ظرفیتهای تولید و اشتغال از روستای روئین اسفراین
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی، روستای هدف گردشگری روئین سومین روستای منتخب استان در طرح ضربتی ارزیابی ظرفیتهای تولید و اشتغال است که مورد بازدید تیم اعزامی از سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی، روستای هدف گردشگری روئین سومین روستای منتخب استان در طرح ضربتی ارزیابی ظرفیتهای تولید و اشتغال است که مورد بازدید تیم اعزامی از سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت.

تیم ارزیابی در معیت کارکنان اداره کل و مدیر میراث فرهنگی اسفراین و تنی چند از مسئولین این شهرستان ضمن بازدید از اقامتگاه های بوم گردی و تاسیسات گردشگری، بافت تاریخی، گارگاه های متعدد صنایع دستی و چادر شب بافی و همچنین خانه صنایع دستی روستا و مصاحبت با اهالی، ظرفیت های این روستا را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.

روابط عمومی

آمار بازدید

آدرس: خراسان شمالی،بجنورد،خیابان قیام جنوبی،قیام 12 پلاک 2

شماره تماس: 058-32288478-32288472-32288475

شماره فکس: 058-32288471

آدرس الکترونیکی: nk.chto@nkchto.ir
nkchto