محتوا

اقامتگاههای بوم گردی استان

فهرست اقامتگاههای بوم گردی استان خراسان شمالی

ردیف

نام تاسیسات گردشگری

نوع تاسیسات گردشگری

درجه

نام بهره بردار

مدیر واحد

مجموع تعداد اتاق

مجموع تعداد تخت

تعداد کارکنان

همراه

شهرستان

آدرس

1

وصال رویان

واحد بوم گردی

3

علی وصالی

علی وصالی

6

ندارد

4

9156419163

اسفراین

اسفراین،روستای روئین

2

گدرسن

واحد بوم گردی

3

اوغل گرک سجادی

اوغل گرک سجادی

6

ندارد

4

9150853656

رازوجرگلان

راز وجرگلان،روستای گز

3

آیدغدی

واحد بوم گردی

3

آشرمراد آفرین

آشرمراد آفرین

4

ندارد

4

9157729578

رازوجرگلان

راز وجرگلان،روستای دویدخ

4

اشکان

واحد بوم گردی

موقت

عوض گلن اسپونتن

عوض گلن اسپونتن

2

ندارد

4

058-37674262

رازوجرگلان

راز وجرگلان،قره قانلو

5

چشمه چکاب

واحد بوم گردی

3

مهران صحت پور

مهران صحت پور

4

ندارد

4

9156427177

مانه وسملقان

مانه وسملقان،روستای درکش

6

چشمه بید درکش

واحد بوم گردی

موقت

نادر عوض نیا

نادر عوض نیا

3

ندارد

4

9155853560

مانه وسملقان

مانه وسملقان،روستای درکش

7

عمو دردی

واحد بوم گردی

3

سامان علوی زاده

سامان علوی زاده

5

ندارد

4

9357534048

بجنورد

بجنورد،روستای باغچق

8

محبت

واحد بوم گردی

3

جواد محبتی

جواد محبتی

4

ندارد

4

9192378654

اسفراین

اسفراین،روستای روئین

9

شاه جهان بام

واحد بوم گردی

موقت

محمد تقی وجدانی

محمد تقی وجدانی

3

ندارد

4

9123048528

اسفراین

اسفراین،روستای بام

10

کوهپایه

واحد بوم گردی

3

شیدا نیاکان

شیدا نیاکان

6

ندارد

4

9369360694

مانه وسملقان

مانه وسملقان،روستای درکش

11

پردیس آساک

واحد بوم گردی

3

جواد بهادری

جواد بهادری

3

ندارد

4

9151589894

فاروج

فاروج،روستای استاد

12

استو

واحد بوم گردی

3

سکینه شریفی

سکینه شریفی

3

ندارد

4

9105812429

فاروج

فاروج،روستای استاد

13

وارگه ئومیدی یه

واحد بوم گردی

3

مهدی اومیدی

مهدی اومیدی

4

ندارد

4

9153723105

اسفراین

اسفراین،روستای چنار سوخته

14

سید

واحد بوم گردی

موقت

سید حسین مهنانی

سید حسین مهنانی

2

ندارد

4

9151840461

بجنورد

بجنورد،روستای مهنان

15

توپراق

واحد بوم گردی

3

عبدالواحد رحیمی

عبدالواحد رحیمی

4

ندارد

4

9150762530

رازوجرگلان

رازو جرگلان،گرکز آتاتورک

16

یحیی بیگ

واحد بوم گردی

3

میثم قلی پور

میثم قلی پور

5

ندارد

4

9153882078

شیروان

شیروان،روستای زیارت

17

شالیزار

واحد بوم گردی

موقت

ام البنین یزدانی

ام البنین یزدانی

3

ندارد

4

9111716090

بجنورد

بجنورد، پارک باباامان

18

عباس بابا

واحد بوم گردی

3

محمد پریرخ

محمد پریرخ

3

ندارد

4

9158943596

بجنورد

فاروج،روستای خرق

19

کلبه باغ

واحد بوم گردی

3

حمیده بهرامیه

حمیده بهرامیه

3

ندارد

4

9121084470

بجنورد

بجنورد،روستای محمد علی پهلوان

20

دالان فیروزه

واحد بوم گردی

3

میثم فیروزه

میثم فیروزه

4

ندارد

4

9153866625

بجنورد

بجنورد،روستای فیروزه

21

سلیمی

واحد بوم گردی

موقت

مریم سلیمی

مریم سلیمی

4

ندارد

4

9155864886

شیروان

شیروان،روستای زوارم

22

شیرین دره

واحد بوم گردی

موقت

بهرام فرنودیان

بهرام فرنودیان

6

ندارد

5

9155842597

مانه وسملقاان

مانه وسملقان،روستای محمد آباد ،سد شیرین دره

23

شیلان

واحد بوم گردی

موقت

خدیجه طالب زاده

خدیجه طالبزاده

4

ندارد

3

9394736923

بجنورد

بجنورد . روستای آبچور

24

داش قلعه

واحد بوم گردی

موقت

سید ابوطالب علیزاده

سید ابوطالب علی زاده

4

ندارد

3

9159112268

فاروج

فاروج . روستای خرق

25

نسیم شاه جهان

واحد بوم گردی

موقت

کوکب نصرالله زاده

کوکب نصرالله زاده

4

ندارد

2

9158897169

اسفراین

اسفراین- روستای نوده بام

26

بهجتی

واحد بوم گردی

موقت

مهدی بهجتی

مهدی بهجتی

4

ندارد

2

9151887648

شیروان

شیروان-روستای زوارم

27

سیاوشان

واحد بوم گردی

موقت

مهدی سیاوشی

مهدی سیاوشی

6

ندارد

2

9151872079

اسفراین

اسفراین- روستای روئین

28

ثنا بلقیس

واحد بوم گردی

موقت

زبیده روشنی پرتان

زبیده روشنی پرتان

3

ندارد

2

9159747985

اسفراین

اسفراین-روستای چوشقان

29

باران روئین

واحد بوم گردی

موقت

هادی دهقانی

هادی دهقانی

4

ندارد

2

9159218404

اسفراین

اسفراین-روستای روئین

30

جیامان

واحد بوم گردی

موقت

قاسمعلی حیدری

قاسمعلی حیدری

6

ندارد

4

9111771558

فاروج

فاروج-روستای مروکانلو

31

خانه وصال

واحد بوم گردی

موقت

قربان وصالی

قربان وصالی

6

ندارد

4

9156419163

اسفراین

اسفراین-روستای روئین

32

دره بهشت زوارم

واحد بوم گردی

موقت

خلیل قادری

خلیل قادری

8

ندارد

3

9151892392

شیروان

شیروان روستای زوارم