محتوا

اقامتگاههای بوم گردی استان

 

ردیف نام تاسیسات گردشگری نوع تاسیسات گردشگری درجه  نام بهره بردار مدیر واحد  تاریخ افتتاح  مجموع تعداد اتاق  مجموع تعداد تخت  تعداد کارکنان  شماره تماس همراه  آدرس
1 وصال رویان  واحد بوم گردی 3 علی وصالی علی وصالی 1395/5/16 6 ندارد 4   9156419163 اسفراین،روستای روئین
2  گدرسن واحد بوم گردی 3 اوغل گرک سجادی اوغل گرک سجادی 1395/6/1 6 ندارد 4   9150853656 راز وجرگلان،روستای گز
3  آیدغدی واحد بوم گردی 3 آشرمراد آفرین آشرمراد آفرین 1395/9/20 4 ندارد 4   9157729578 راز وجرگلان،روستای دویدخ
4  اشکان واحد بوم گردی 3 عوض گلن اسپونتن عوض گلن اسپونتن 1396/4/25 2 ندارد 4 058-32674262   راز وجرگلان،قره قانلو
5  چشمه چکاب واحد بوم گردی 3 مهران صحت پور مهران صحت پور 1396/1/28 4 ندارد 4   9156427177 مانه وسملقان،روستای درکش
6 چشمه بید درکش واحد بوم گردی 3 نادر عوض نیا  نادر عوض نیا  1395/11/27 3 ندارد 4   9155853560 مانه وسملقان،روستای درکش
7  عمو دردی واحد بوم گردی 3 سامان علوی زاده سامان علوی زاده 1396/2/11 5 ندارد 4   9357534048 بجنورد،روستای باغچق
8  سرای گردشگری چهار بید واحد بوم گردی 3 نگین عطارزاده نگین عطارزاده 1395/9/20 3 ندارد 4   9155841045 جاجرم،روستای چهار بید
9  محبت واحد بوم گردی 3 جواد محبتی جواد محبتی 1396/6/6 4 ندارد 4   9192378654 اسفراین،روستای روئین
10  شاه جهان بام واحد بوم گردی 3 محمد تقی وجدانی محمد تقی وجدانی 1396/6/6 3 ندارد 4   9123048528 اسفراین،روستای بام
11  سرای سید واحد بوم گردی 3 سید محمد سیدی ایرج سید محمد سیدی ایرج 139610/4 3 ندارد 4   9369360694 اسفراین،روستای ایرج
12  کوهپایه واحد بوم گردی 3 شیدا نیاکان شیدا نیاکان 1396/11/1 6 ندارد 4   9158875507 مانه وسملقان،روستای درکش
13  تک واحد بوم گردی 3 عباس گودرزی عباس گودرزی 1396/11/11 3 ندارد 4   9151898554 گرمه،روستای دشت
14   پردیس آساک واحد بوم گردی 3 جواد بهادری جواد بهادری 1396/11/11 3 ندارد 4   9151589894 فاروج،روستای استاد
15  استو واحد بوم گردی 3 سکینه شریفی سکینه شریفی 139611/11 3 ندارد 4   9105812429 فاروج،روستای استاد
16  کانیک زلال واحد بوم گردی 3 محمد علی قانعی محمد علی قانعی 1396/11/1 2 ندارد 4   9156022447 فاروج،روستای ریزه
17 وارگه نومیدی یه واحد بوم گردی 3 مهدی اومیدی مهدی اومیدی 1396/11/11 4 ندارد 4   9153723105 اسفراین،روستای چنار سوخته
18  خونه پدری واحد بوم گردی 3 علی تیموری علی تیموری 1396/11/1 2 ندارد 4   9159864181 اسفراین،روستای روئین
19  سید واحد بوم گردی 3 سید حسین مهنانی سید حسین مهنانی 1396/11/11 2 ندارد 4   9151840461 بجنورد،روستای مهنان
20  توپراق واحد بوم گردی 3 عبدالواحد رحیمی عبدالواحد رحیمی 1396/11/1 4 ندارد 4   9150762530 رازو جرگلان،گرکز آتاتورک
21  یحیی بیگ واحد بوم گردی 3 میثم قلی پور میثم قلی پور 1396 5 ندارد 4   9153882078 شیروان،روستای زیارت
22  شالیزار واحد بوم گردی 3 ام البنین یزدانی ام البنین یزدانی 1396 3 ندارد 4   9111716090 بجنورد، پارک باباامان
23  عباس بابا واحد بوم گردی 3 محمد پریرخ محمد پریرخ 1397/2/26 3 ندارد 4   9158943596 فاروج،روستای خرق
24  کلبه باغ واحد بوم گردی 3 محمد رضا کمالی  محمد رضا کمالی کاملی 1397/3/7 3 ندارد 4   9121084470 بجنورد،روستای محمد علی پهلوان
25 دالان فیروزه واحد بوم گردی 3 میثم فیروزه میثم فیروزه 1397/3/ 4 ندارد 4   9153866625 بجنورد،روستای فیروزه
26 سلیمی واحد بوم گردی 3 طهماسب سلیمی طهماسب سلیمی 1397/4 4 ندارد 4   9155864886 شیروان،روستای زوارم
27 شیرین دره  واحد بوم گردی 3 بهرام فرنودیان بهرام فرنودیان 97/6/21 6 ندارد 5   9155842597 مانه وسملقان،روستای محمد آباد ،سد شیرین دره
28 دهکده ارشاد واحد بوم گردی 3 حسن ارشاد حسن ارشاد 97/07/30 4 ندارد 4   9198995103 بجنورد .مقابل پتروشیمی و روستای قره خان بندی
29 شیلان واحد بوم گردی 3 خدیجه طالب زاده خدیجه طالبزاده 97/07/30 4 ندارد 3     بجنورد . روستای آبچور
30 داش قلعه واحد بوم گردی 3 سید ابوطالب علیزاده سید ابوطالب علی زاده 97/07/30 4 ندارد 3   9159112268 فاروج . روستای خرق
31 نسیم شاه جهان واحد بوم گردی 3 کوکب نصرالله زاده کوکب نصرالله زاده 97/10/9 4 ندارد 3   09158897161 شهرستان اسفراین- روستای نوده بام
32 بهجتی واحدبوم گردی 3 مهدی بهجتی مهدی بهجتی

97/10/1

4 ندارد 3   09151887648 شیروان- روستای زوار
33 ثنا بلقیس واحد بوم گردی 3 زبیده روشنی مصطفی ثنایی جوشقان 97/10/1 2 ندارد 4   09159747985 اسفراین- روستای جوشقان
34 سیاوش واحد بومگردی 3 مهدی سیاوشی مهدی سیاوشی 97/7/1 9 ندارد 3   9151872079 اسفراین- روستای روئین