معرفی معاون

١٣٩٩/٨/٥ تعداد بازدید: ۶١٧

 

ابوالفضل اسماعیلی

سمت : معاونت گردشگری و سرمایه گذاری

تاریخ تولد : ۱۳۵۸/۰۵/۰۱

پست الکترونیکی : ——

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری

رزومه