پژوهش ها

ردیف عنوان پژوهش نام پژوهشگر معاونت تاریخ پروژه فایل مرتبط
1 طرحها و پژوهشهای معاونت میراث فرهنگی ------ میراث فرهنگی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ DownLoad
2 برنامه راهبردی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی علی محمدی توسعه مدیریت و پشتیبانی ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ DownLoad