اخبار

۲۱ شهريور ۱۳۹۷ ۱۲:۳۲ تعداد بازدید: ۶۹۶

ساماندهي و مستند نگاري 960 قطعه سکه تاريخي استان

ساماندهي و مستند نگاري 960 قطعه سکه تاريخي استان

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی با بیان اینکه طی سال گذشته تعداد 761 قطعه سکه عتیقه در یک نوبت و 199 قطعه سکه نیز در نوبت بعدی در شهرستان مانه و سملقان توقیف و تحویل شد، اظهار داشت: این سکه ها در در حال حاضر در مرحله ساماندهی و مستند نگاری جهت ثبت در شبکه جامع رهگیری اموال منقول فرهنگی تاریخی کشور هستند.

علی اکبر وحدتی تصریح کرد: بر اساس کارشناسی صورت گرفته ارزش ریالی هر سکه مبلغ 5میلیون ریال و قیمت کل مجموعه مکشوفه شامل 960 سکه، مجموعا 4 میلیارد و هشتصد میلیون ریال برآورد شده است.

وی عنوان کرد: بر اساس بررسیهای کارشناسی صورتگرفته ، سکه ها ی مذکور  به دوره ایلخانیان تعلق داشته و در ابتدا از منطقه سست اسفراین به صورت اتفاقی کشف  گردیده است .

روابط عمومی

آمار بازدید

آدرس: خراسان شمالی،بجنورد،خیابان قیام جنوبی،قیام 12 پلاک 2

شماره تماس: 058-32288478-32288472-32288475

شماره فکس: 058-32288471

آدرس الکترونیکی: nk.chto@nkchto.ir
nkchto