اخبار

۱۷ تير ۱۳۹۷ ۱۰:۴۹ تعداد بازدید: ۴۶۵

شهادت امام جعفر صادق

شهادت امام جعفر صادق

آمار بازدید

آدرس: خراسان شمالی،بجنورد،خیابان قیام جنوبی،قیام 12 پلاک 2

شماره تماس: 058-32288478-32288472-32288475

شماره فکس: 058-32288471

آدرس الکترونیکی: nk.chto@nkchto.ir
nkchto