اخبار

۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۰۴ تعداد بازدید: ۱۷۷۹

آگهي مزايده خودرو

آگهي مزايده خودرو

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی در نظر دارد تعداد 1 دستگاه خودرو سواری برابر مجوز شماره  950004 کمیسیون ماده 2 استان از طریق مزایده به فروش برساند .

متقاضیان می توانند از تاریخ 17/02/97 به مدت هفت روز کاری نسبت به بازدید خودروها و تکمیل فرم مزایده به آدرس: بجنورد، خیابان فردوسی-فردوسی 19 تقاطع سرور و گلچین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طبقه همکف واحد نقلیه مراجعه نمایند .

شماره پلاک

رنگ

شماره موتور

شماره شاسی

مدل

نام خودرو

ردیف

22 الف165 ایران22

سبز یشمی

22568123185

81027468

82

پژو405

 1

 

 

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی

آمار بازدید

آدرس: خراسان شمالی،بجنورد،خیابان قیام جنوبی،قیام 12 پلاک 2

شماره تماس: 058-32288478-32288472-32288475

شماره فکس: 058-32288471

آدرس الکترونیکی: nk.chto@nkchto.ir
nkchto