اخبار

۱۴ اسفند ۱۳۹۶ ۱۱:۳۸ تعداد بازدید: ۵۳۰

نشست تخصصي ارائه گزارش پنج فصل پژوهشهاي باستان شناسي ايراني- آلماني محوطه ريوي در پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري کشور برگزار شد

نشست تخصصي ارائه گزارش پنج فصل پژوهشهاي باستان شناسي ايراني- آلماني محوطه ريوي در پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري کشور برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی
در پی انجام فعالیتهای باستان شناسی مشترک ایرانی آلمانی در محوطه تاریخی ریوی خراسان شمالی که بمدت 5 سال در حال انجام است نشست تخصصی یک روزه ای جهت ارائه دستاوردهای این فعالیتها در محل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور برگزار شد.
مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی در این نشست پس از معرفی پتانسیلهای باستان شناسی استان خراسان گزارش مبسوطی از روند آغاز فعالیتهای باستان شناسی توسط هیات مشترک باستان شناسان آلمانی و ایرانی ارایه داد .سویدانلوئی با مثبت ارزیابی نمودن روند فعالیتها در ریوی خواستار توجه جدی به نتایج پژوهشهای حاصل از این فصل از کاوشها وهمچنین تبدیل این محوطه به سایت موزه شد . 
در این نشست تخصصی همچنین شش سخنران به ارائه دستاوردها و چشم انداز پژوهشهای باستان شناسی محوطه ریوی پرداختند. ارائه گزارش پنج فصل کاوشهای باستان شناسی، رویکرد گروه ایرانی آلمانی در پژوهشهای باستان شناسی ریوی، دستاورد بررسی های ژئوفیزیک در محوطه ریوی، چشم انداز مطالعات باستان محیط زیست شناسی در دشت سملقان، گزارش دو فصل مطالعات ژئومورفولوژی دشت سملقان، منظر باستان شناسی دوران ساسانی محوطه ریوی و جغرافیای تاریخی ریوی، عناوین سخنرانان این نشست بود. 
این نشست تخصصی به ابتکار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی و همکاری پژوهشکده باستان شناسی کشور و موسسه باستان شناسی آلمان بمنظور آشنایی جامعه باستان شناسی کشور با فعالیتهای باستان شناسی محوطه ریوی برگزار گردید.
 محمد سویدانلوی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، محمدجواد جعفری سرپرست گروه مطالعات باستان شناسی محوطه ریوی، دکتر یودیت تومالسکی رئیس موسسه باستان شناسی آلمان در ایران، دکتر کوروش محمد خانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، دکتر احد ستوده عضو هیات علمی دانشگاه یزد، دکتر میثم لباف خانیکی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دکتر مهرداد ملکزاده عضو هیات علمی پژوهشکده باستان شناسی کشورسخنرانان این نشست بودند.
در این نشست همچنین آقای عوض زاده فرماندار شهرستان مانه و سملقان و دکتر شیرازی رئیس پژوهشکده باستان شناسی کشور مهمان ویژه مراسم بودند.
روابط عمومی

آمار بازدید

آدرس: خراسان شمالی،بجنورد،خیابان قیام جنوبی،قیام 12 پلاک 2

شماره تماس: 058-32288478-32288472-32288475

شماره فکس: 058-32288471

آدرس الکترونیکی: nk.chto@nkchto.ir
nkchto