اخبار

۹ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۵۱ تعداد بازدید: ۵۴۵

دوره آموزشي استقرار نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد برگزار شد

دوره آموزشي استقرار نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد برگزار شد

به گزارش  روابط عمومی اداره کل میراث فرهگی، صناپع دستی و گردشگری خراسان شمالی، هادی سعادت طلب گفت: دوره آموزشی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (عملیاتی) جهت آموزش و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و با هدف اولویت بندی بهینه هزینه های دولت و بهبود اثربخشی و کارایی منابع بودجه ای با حضور کارکنان و پرسنل مالی روز گذشته 10/بهمن برگزاری شد.

وی گفت:در این دوره آموزشی در خصوص نحوه استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد براساس بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور آموزش هایی را در قالب دوره آموزشی مصوب به شرکت کنندگان ارائه شد.

سعادت طلب افزود: همچنین در ادامه کارکنان به صورت عملی و عملیاتی با استفاده از نرم افزار تخصصی متناسب با اهداف ویژه دوره، آشنا شدند.

روابط عمومی  

آمار بازدید

آدرس: خراسان شمالی،بجنورد،خیابان قیام جنوبی،قیام 12 پلاک 2

شماره تماس: 058-32288478-32288472-32288475

شماره فکس: 058-32288471

آدرس الکترونیکی: nk.chto@nkchto.ir
nkchto