اخبار

۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۹:۱۰ تعداد بازدید: ۱۸۳

برگزاري جلسه طرح تنقيح و تدوين قوانين ميراث فرهنگي در خراسان شمالي

برگزاري جلسه طرح تنقيح و تدوين قوانين ميراث فرهنگي در خراسان شمالي

جلسه آسیب شناسی و بررسی تقنینی میراث فرهنگی در خراسان شمالی به منظور تهیه طرح و ارسال به پژوهشگاه میراث فرهنگی با هدف تدوین قانون جامع میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی، علی مستوفیان معاون میراث فرهنگی این اداره کل گفت: در این جلسه قوانین مربوط به حوزه میراث فرهنگی احصاء و مورد بررسی قرار گرفت.

او اظهار داشت: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در نظر دارد در حوزه‌های حقوقی و تخصصی نسبت به تنقیح قوانین و تدوین قانون جامع میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نماید که خراسان شمالی نیز در این زمینه طرح پیشنهادی خود را ارائه خواهد داد.

او افزود: در همین راستا جلساتی با حوزه حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان برگزار می شود و تنقیح قوانین این حوزه مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار بازدید

آدرس: خراسان شمالی،بجنورد،خیابان قیام جنوبی،قیام 12 پلاک 2

شماره تماس: 058-32288478-32288472-32288475

شماره فکس: 058-32288471

آدرس الکترونیکی: nk.chto@nkchto.ir
nkchto