اخبار

۹ دی ۱۳۹۷ ۱۱:۵۶ تعداد بازدید: ۷۷۷

دوازدهمين نمايشگاه گردشگري و صنايع وابسته

دوازدهمين نمايشگاه گردشگري و صنايع وابسته

آمار بازدید

آدرس: خراسان شمالی،بجنورد،خیابان قیام جنوبی،قیام 12 پلاک 2

شماره تماس: 058-32288478-32288472-32288475

شماره فکس: 058-32288471

آدرس الکترونیکی: nk.chto@nkchto.ir
nkchto