هتل ها

ردیف نام هتل ستاره نام مدیر نام بهره بردار نشانی تلفن
1 کوروش دو ستاره قربان روشنیان قربان روشنیان بجنورد-چهارراه باسکول 05832252503
2 رضا سه ستاره پیمان عفیف پیمان عفیف شیروان-میدان کوخنورد-جنب پارک شیرکو 05836219490
3 جهانگرد سه ستاره ممتاز یونس کاظمی احمد کاظمی شیروان-جنب فرمانداری 05836229971
4 نگین سه ستاره بابائی محمد صادقی بجنورد-بلوار معلم-حاشیه میدان امام رضا 05832255737
5 باباامان دو ستاره محمد رشیدی محمد رشیدی بجنورد-پارک ملی باباامان 09153840128
6 آسمان يک ستاره مهدی پهلوانی مهدی پهلوانی بجنورد-بلوار معلم-حاشیه میدان امام رضا 05832256190
7 داريوش چهار ستاره دانيال نقي زاده داريوش نقي زاده کيلومتر 3 محور بجنورد باباامان 058324239242