هتل ها

ردیف نام هتل ستاره نام مدیر تعداد اتاق تعداد تخت نام بهره بردار نشانی تلفن
1 کوروش دو ستاره قربان روشنیان ۱۵ ۴۵ قربان روشنیان بجنورد-چهارراه باسکول 05832252503
2 رضا سه ستاره پیمان عفیف ۱۹ ۵۲ پیمان عفیف شیروان-میدان کوخنورد-جنب پارک شیرکو 05836219490
3 جهانگرد سه ستاره ممتاز یونس کاظمی ۲۴ ۶۵ احمد کاظمی شیروان-جنب فرمانداری 05836229971
4 نگین سه ستاره بابائی ۴۹ ۱۱۰ محمد صادقی بجنورد-بلوار معلم-حاشیه میدان امام رضا 05832255737
5 باباامان دو ستاره محمد رشیدی ۱۱ ۲۵ محمد رشیدی بجنورد-پارک ملی باباامان 09153840128
6 آسمان يک ستاره مهدی پهلوانی ۱۴ ۳۱ مهدی پهلوانی بجنورد-بلوار معلم-حاشیه میدان امام رضا 05832256190
7 داريوش چهار ستاره دانيال نقي زاده ۳۱ ۱۱۰ داريوش نقي زاده کيلومتر 3 محور بجنورد باباامان 058324239242
8 منصوري ------ روح الله منصوري ۲۸ ۵۶ روح الله منصوري مانه وسملقان -بلوار امام رضا-جنب رستوران کمالي 09150774457