معرفی نامه

محمدرضا قهرمانیان

سمت : سرپرست معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي معاونت
تاریخ تولد : ۱۳۵۷/۰۱/۰۱
پست الکترونیکی : Ghahremanian57@gmail.com
آخرین مدرک تحصیلی : تاريخ
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی : 05832288354
محمدرضا قهرمانيان