معرفی معاون

١٣٩٩/٨/۴ تعداد بازدید: ١٢١

محمدرضا قهرمانیان

سمت : سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی معاونت

تاریخ تولد : ۱۳۵۷/۰۱/۰۱

پست الکترونیکی : Ghahremanian57@gmail.com

آخرین مدرک تحصیلی : تاریخ

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی : ۰۵۸۳۲۲۸۸۳۵۴

رزومه