مشخصات تور

$name - $num_nights شب و $num_day روز

ردیف مبدا مقصد تاریخ رفت تاریخ برگشت تعداد شب های اقامت وسیله حمل و نقل قیمت
1 $origin $destination $date_went $date_return $count_ $transport $price

توضیحات

$desc_

نحوه ثبت نام

$register

مدارک مورد نیاز

$documents

خدمات

$services

برنامه بازدید ها