هتل ها

ردیف نام هتل ستاره نام مدیر نام بهره بردار نشانی تلفن
1 کوروش دو ستاره قربان روشنیان قربان روشنیان بجنورد-چهارراه باسکول 05832252503
2 رضا سه ستاره پیمان عفیف پیمان عفیف شیروان-میدان کوخنورد-جنب پارک شیرکو 05836219490
3 جهانگرد سه ستاره ممتاز یونس کاظمی احمد کاظمی شیروان-جنب فرمانداری 05836229971
4 نگین سه ستاره بابائی محمد صادقی بجنورد-بلوار معلم-حاشیه میدان امام رضا 05832255737
5 باباامان دو ستاره محمد رشیدی محمد رشیدی بجنورد-پارک ملی باباامان 09153840128
6 آسمان يک ستاره مهدی پهلوانی مهدی پهلوانی بجنورد-بلوار معلم-حاشیه میدان امام رضا 05832256190
7 داريوش چهار ستاره دانيال نقي زاده داريوش نقي زاده کيلومتر 3 محور بجنورد باباامان 058324239242

مهمانپذیر ها

ردیف نام مهمانپذیر درجه نام مدیر نام بهره بردار نشانی تلفن
1 لاله درجه يک حسن آقایی حسن آقایی آشخانه بلوار امام رضا(ع) غربی جنب پارک لاله 05834228016
2 رضوان درجه يک احمد رحمانی احمد رحمانی آشخانه خیابان مدرس پلاک193 05834223268
3 کمالی درجه سه حمیدرضا کمالی حمیدرضاکمالی بجنورد خیابان شهید بهشتی شمالی جنب مسجد انقلاب ابتداری کوچه شهید حیدری 05832211471
4 ساعدی درجه سه ناصر وحیدی دولت قربان ساعدی بجنورد خیابان شهید بهشتی شمالی جنب مسجد انقلاب ابتدای کوچه حیدری 05832227625
5 سرافراز درجه سه بازرگان سرافراز بازرگان سرافراز بجنورد خیابان شهید بهشتی شمالی جنب مسجد انقلاب ابتدای کوچه حیدری 08532222449
6 رجب درجه سه رحب بازرگان سرافراز بجنورد خیابان شهید بهشتی شمالی جنب مسجد انقلاب ابتدای کوچه حیدری 08532222449
7 نقی زاده درجه يک حسین فخرقاسمی پروانه حاتمی بجنورد خیابان امام خمینی(ره) میدان کارگر 05832720193
8 فروردین درجه يک ممتاز یحیی نورمحمدی یحیی نورمحمدی بجنورد خیابان امام خمینی حاشیه میدان شهید کلاته 05832224105
9 نارین درجه يک عابدین عابدی عابدین عابدی جاجرم خیابان شهید باهنر 05833224566
10 عنایت درجه سه علی اصغر فهیم دوین علی اصغر فهیم دوین شیروان خیابان امام خمینی(ره) جنب سازمان تبلیغات اسلامی 05836226204
11 مداین درجه دو غلامحسین صدیقی فاروجی غلامحسین صدیقی فاروجی بجنورد خیابان شهید موفق 05838222448
12 آرمین بدون درجه لیلا مقدس لیلا مقدس روستای ایوب پیغمبر 09159842489

هتل آپارتمان

ردیف نام هتل آپارتمان ستاره نام مدیر نام بهره بردار نشانی تلفن
1 ساریگل سه ستاره بهرام عباسی بهرام عباسی اسفراین بلوار آزادگان
05837266595
05837266580