پژوهش ها

ردیف عنوان پژوهش نام پژوهشگر معاونت تاریخ پروژه فایل مرتبط
1 طرحها و پژوهشهای معاونت میراث فرهنگی ------ میراث فرهنگی 2015/04/21 DownLoad
2 برنامه راهبردی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی علی محمدی توسعه مدیریت و پشتیبانی 2012/03/20 DownLoad