مهمانپذیر ها

ردیف نام مهمانپذیر درجه نام مدیر تعداد اتاق تعداد تخت نام بهره بردار نشانی تلفن
1 لاله درجه يک حسن آقایی 16 40 حسن آقایی آشخانه بلوار امام رضا(ع) غربی جنب پارک لاله 05834228016
2 رضوان درجه يک احمد رحمانی 10 23 احمد رحمانی آشخانه خیابان مدرس پلاک193 05834223268
3 کمالی درجه سه حمیدرضا کمالی 10 25 حمیدرضاکمالی بجنورد خیابان شهید بهشتی شمالی جنب مسجد انقلاب ابتداری کوچه شهید حیدری 05832211471
4 ساعدی درجه سه ناصر وحیدی 10 20 دولت قربان ساعدی بجنورد خیابان شهید بهشتی شمالی جنب مسجد انقلاب ابتدای کوچه حیدری 05832227625
5 سرافراز درجه سه بازرگان سرافراز 7 17 بازرگان سرافراز بجنورد خیابان شهید بهشتی شمالی جنب مسجد انقلاب ابتدای کوچه حیدری 08532222449
6 رجب درجه سه رحب 8 15 بازرگان سرافراز بجنورد خیابان شهید بهشتی شمالی جنب مسجد انقلاب ابتدای کوچه حیدری 08532222449
7 نقی زاده درجه يک حسین فخرقاسمی 29 78 پروانه حاتمی بجنورد خیابان امام خمینی(ره) میدان کارگر 05832720193
8 فروردین درجه يک ممتاز یحیی نورمحمدی 8 20 یحیی نورمحمدی بجنورد خیابان امام خمینی حاشیه میدان شهید کلاته 05832224105
9 نارین درجه يک عابدین عابدی 12 30 عابدین عابدی جاجرم خیابان شهید باهنر 05833224566
10 عنایت درجه سه علی اصغر فهیم دوین ------ ------ علی اصغر فهیم دوین شیروان خیابان امام خمینی(ره) جنب سازمان تبلیغات اسلامی 05836226204
11 مداین درجه دو غلامحسین صدیقی فاروجی 9 25 غلامحسین صدیقی فاروجی بجنورد خیابان شهید موفق 05838222448
12 آرمین بدون درجه لیلا مقدس ------ ------ لیلا مقدس روستای ایوب پیغمبر 09159842489