مهمانپذیر ها

ردیف نام مهمانپذیر درجه نام مدیر نام بهره بردار نشانی تلفن
1 لاله درجه يک حسن آقایی حسن آقایی آشخانه بلوار امام رضا(ع) غربی جنب پارک لاله 05834228016
2 رضوان درجه يک احمد رحمانی احمد رحمانی آشخانه خیابان مدرس پلاک193 05834223268
3 کمالی درجه سه حمیدرضا کمالی حمیدرضاکمالی بجنورد خیابان شهید بهشتی شمالی جنب مسجد انقلاب ابتداری کوچه شهید حیدری 05832211471
4 ساعدی درجه سه ناصر وحیدی دولت قربان ساعدی بجنورد خیابان شهید بهشتی شمالی جنب مسجد انقلاب ابتدای کوچه حیدری 05832227625
5 سرافراز درجه سه بازرگان سرافراز بازرگان سرافراز بجنورد خیابان شهید بهشتی شمالی جنب مسجد انقلاب ابتدای کوچه حیدری 08532222449
6 رجب درجه سه رحب بازرگان سرافراز بجنورد خیابان شهید بهشتی شمالی جنب مسجد انقلاب ابتدای کوچه حیدری 08532222449
7 نقی زاده درجه يک حسین فخرقاسمی پروانه حاتمی بجنورد خیابان امام خمینی(ره) میدان کارگر 05832720193
8 فروردین درجه يک ممتاز یحیی نورمحمدی یحیی نورمحمدی بجنورد خیابان امام خمینی حاشیه میدان شهید کلاته 05832224105
9 نارین درجه يک عابدین عابدی عابدین عابدی جاجرم خیابان شهید باهنر 05833224566
10 عنایت درجه سه علی اصغر فهیم دوین علی اصغر فهیم دوین شیروان خیابان امام خمینی(ره) جنب سازمان تبلیغات اسلامی 05836226204
11 مداین درجه دو غلامحسین صدیقی فاروجی غلامحسین صدیقی فاروجی بجنورد خیابان شهید موفق 05838222448
12 آرمین بدون درجه لیلا مقدس لیلا مقدس روستای ایوب پیغمبر 09159842489