معرفی نامه

محمدرضا قهرمانیان

سمت : سرپرست معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي معاونت
تاریخ تولد : 1978/03/21
پست الکترونیکی : a.abedi@ichto.ir
آخرین مدرک تحصیلی : تاريخ
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی : 05832288354
محمدرضا قهرمانيان

مدارک تحصیلی: فوق دیپلم هنرهای سنتی(دانشگاه سیستان بلوچستان)