معرفی نامه

زهره پاکدل

سمت : سرپرست توسعه مديريت و پشتيباني
تاریخ تولد : ۱۳۵۹/۱۲/۰۸
پست الکترونیکی : ------
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداري گرايش حسابرسي
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی : 05832288351
زهره پاکدل