معرفی نامه

مسعود شیردل

سمت : معاون توسعه مديريت و پشتيباني
تاریخ تولد : 1969/06/26
پست الکترونیکی : ------
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس مديريت و برنامه آموزشي
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی : 05832288351
مسعود شيردل