محتوا

دیباچه

واژه خراسان (خور آسان)واژه پارسی به معنای محل برآمدن خورشید است، این نام در دوره ساسانی به ولایت های شرقی ایران اطلاق می شد. مولفین و جغرافیدانان دوران باستان، ایران(ایرانشهر) را به هشت پاره تقسیم می کردند که مهمترین و آبادترین آنها خراسان بوده است.

استان خراسان شمالی در سال 1382 و پس از تقسیم خراسان بزرگ به سه استان خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی تاسیس گردید. استان خراسان شمالی 8 شهرستان به نام های اسفراین، بجنورد، شیروان، جاجرم، گرمه، فاروج ، رازوجرگلان و مانه و سملقان و بیش از 1000 روستای دارای سکنه دارد که در مجموع جمعیت آن بر اساس سرشماری سال 1390 بالغ بر 867727 نفر برآورد شده است. مرکز استان خراسان شمالی، شهر بجنورد است.