معرفی نامه

روشنک هدایتی وحید

سمت : معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
تاریخ تولد : ۱۳۶۱/۰۶/۳۰
پست الکترونیکی : R.hedayati@ichto.ir
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسي حسابداري
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی : 05832288351
روشنک هدايتي وحيد