معرفی معاونین

١٣٩٩/٨/١ تعداد بازدید: ٢٢٢
سمت : سرپرست توسعه مدیریت و پشتیبانی
تاریخ تولد : ۱۳۵۹/۱۲/۰۸
پست الکترونیکی : —
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری گرایش حسابرسی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی : ۰۵۸۳۲۲۸۸۳۵۱
رزومه

معرفی نامه

سمت : معاون میراث فرهنگی
تاریخ تولد : ۱۳۵۹/۰۷/۰۳
پست الکترونیکی : a.mostofiyan@ichto.ir
آخرین مدرک تحصیلی : جغرافیا و بر نامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد
معاون میراث فرهنگی : ۰۵۸۳۲۲۸۸۸۹
رزومه

معرفی نامه

سمت : سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی معاونت
تاریخ تولد : ۱۳۵۷/۰۱/۰۱
پست الکترونیکی : Ghahremanian57@gmail.com
آخرین مدرک تحصیلی : تاریخ
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی : ۰۵۸۳۲۲۸۸۳۵۴
رزومه