واحدهای پذیرایی

ردیف نوع واحد نام واحد درجه واحد نام مدیر تعداد اتاق تعداد تخت نام بهره بردار نشانی تلفن
1 رستوران آلاداغ درجه سه علی اصغر طاهری ------ ------ علی اصغر طاهری مانه وسملقان روستای جوزک 09152579813
2 رستوران پرستو درجه دو عیدمحمد روحانی ------ ------ عیدمحمدروحانی مانه وسملقان چمن بید 05832923384
3 رستوران یاس درجه دو قاسمعلی پدرام ------ ------ مانه وسملقان روستای چمن بید مانه وسملقان روستای چمن بید 09153849437
4 رستوران کمالیان درجه دو حیدرعلی کمالیان ------ ------ حیدرعلی کمالیان آشخانه بلوار امام رضا(ع) 0000000000000
5 چلوکبابي مهمانک ------ محمود اکرامی ------ ------ محمود اکرامی مانه و سملقان روستای مهمانک 09308988516
6 چلوکبابي آلاله درجه دو حمیدرضا طاهری ------ ------ حمیدرضا طاهری مانه وسملقان روستای چمن بید 09153849116
7 رستوران دهکده درجه سه رمضانعلی پدرام ------ ------ رمضانعلی پدرام مانه و سملقان روستای چمن بید
09153850272
05832923535
8 مجتمع چشمه بید درجه سه نادر عوض نیا ------ ------ نادر عوض نیا مانه و سملقان درکش 09159846778
9 چلوکبابي کوهستانی درجه يک ابوالفضل کوهستانی ------ ------ ابوالفضل کوهستانی مانه وسملقان چمن بید 09155852517
10 رستوران وحید درجه يک اکبر روحانی ------ ------ اکبر روحانی مانه و سملقان چمن بید 09155851261
11 اغذيه رهگذر بدون درجه زهرا رمضانی ------ ------ زهرا رمضانی مانه وسملقان روستای مهمانک 09385576237
12 رستوران توس رستوران درجه دو احمد قنبری ------ ------ احمد قنبری مانه و سملقان روستای باش کلاته
09159831858
05832923551
13 مجتمع سرچشمه درکش درجه سه محمدرضا صحت پور ------ ------ محمدرضا صحت پور مانه و سملقان روستای درکش 09157162305
14 رستوران البرز درجه سه علی رضایی ------ ------ علی رضایی مانه و سملقان روستای جوزک 09194009102
15 رستوران دالاو درجه دو روح الله رحیمی ------ ------ روح الله رحیمی مانه و سملقان روستای جوزک 09193721932
16 اغذيه کوهستان بدون درجه سکینه خسروانی ------ ------ سکینه خسروانی مانه و سملقان روستای چمن بید 09151875935
17 رستوران میلاد درجه سه اسماعیل طاهری ------ ------ اسماعیل طاهری مانه و سملقان روستای چمن بید 09151875935
18 اغذيه گل سرخ بدون درجه ابراهیم سلطانی ------ ------ ابراهیم سلطانی مانه و سملقان روستای چمن بید 09361988341
19 اغذيه مهمانک بدون درجه سمیرا رمضانی ------ ------ سمیرا رمضانی مانه وسملقان روستای مهمانک 09308988516
20 چلوکبابي فخرانی درجه سه مملکت رضایی ------ ------ مملکت رضایی مانه و سملقان روستای چمن بید 09155849364
21 چلوکبابي یلدا بدون درجه مریم فخرانی ------ ------ مریم فخرانی مانه و سملقان روستای چمن بید 05832923435
22 چلوکبابي کسری بدون درجه فاطمه ریحانی ------ ------ فاطمه ریحانی مانه و سملقان روستای درکش 09151872062
23 رستوران اکبر جوجه درجه يک مسیب امیرخانلو ------ ------ محمد امیرخانلو بجنورد جاده باباامان جنب شهربازی 05832259944
24 رستوران مروارید درجه دو ابوالفضل محمدی ------ ------ ابوالفضل محمدی بجنورد باباامان
08532423365
09155852469
25 رستوران یادبود درجه سه رضا شرفی ------ ------ رضا شرفی دوراهی گرمه مجتمع شرفی 09155846805
26 رستوران خراسان درجه دو محسن مکرمی ------ ------ محسن مکرمی گرمه روستا رباط قره بیل 09151842540
27 رستوران علی دشتی درجه يک علی گودرزی ------ ------ علی گودرزی گرمه دوراهی دشت مجتمع امام رضا(ع)
09119978235
09128962410
28 رستوران نگین شاه جهان موقت مهدی رفیعی ------ ------ مهدی رفیعی اسفراین روستای ایرج جنب پمپ بنزین 09153721376
29 رستوران سجاد درجه سه فرهاد شیخی بیات ------ ------ فرهاد شیخی بیات فاروج 09151013058
30 رستوران میزبان موقت مرضیه ولی زاده سکه ------ ------ مرضیه ولی زاده سکه فاروج پشت ایستگاه cng 09151810895
31 رستوران مکرمی درجه يک بهمن مکرمی ------ ------ بهمن مکرمی شیروان مجتمع رضاآباد شرقی 09155846175
32 مجتمع پارس درجه دو مرضیه بابازاده ------ ------ مرضیه بابازاده اسفراین ابتدای جاده حسن آباد چنارسوخته 09153720400
33 چلوکبابي تک بدون درجه علی اصغر رحیمی ------ ------ علی اصغر رحیمی گرمه دوراهی دشت مجتمع امام رضا(ع) 09117551424
34 چلوکبابي حقیقت بدون درجه زهرا حسن زاده ------ ------ زهرا حسن زاده درق جنب مسجد امیرالمومنین(ع) 09191732982
35 چلوکبابي کوهستان بدون درجه حسین شعبانی ------ ------ حسین شعبانی گرمه دوراهی دشت مجتمع امام رضا(ع) 09159855539
36 چلوکبابي دشت بدون درجه مهدی دهقانی ------ ------ مهدی دهقانی گرمه دوراهی دشت مجتمع امام رضا(ع) 09156021485
37 سفره خونه سنتي فانوس درجه يک شیوا عزیزی ------ ------ شیوا عزیزی بجنورد خیابان نادر
09153844657
09355470343
38 اغذيه زاءر بدون درجه زهرا عباس زاده ------ ------ زهرا عباس زاده بجنورد باباامان 09151878226
39 مجتمع ارغوان درجه سه احیاءمحمد وحدانی ------ ------ احیاءمحمد وحدانی بجنورد کیلومتر 8 جاده باباامان 09191035892
40 سفره خونه سنتي جیران درجه يک حسین علی پوررمضان ------ ------ حسین علی پوررمضان بجنورد روبروی اکبرجوجه 09159880500
41 سفره خونه سنتي خوان سالار درجه سه شهین نیستانی ------ ------ شهین نیستانی بجنورد خیابان شریعتی جنوبی پلاک196 09121111111
42 سفره خونه سنتي سعدی درجه سه محمدعلی آزاد بیگی ------ ------ محمدعلی آزاد بیگی بجنورد خیابان شهید بهشتی جنوبی کوچه عزیز مصر 09151840868
43 چلوکبابي مجید بدون درجه محسن وحید اسفیدان ------ ------ محسن وحید اسفیدان بجنورد باباامان 09151871030
44 چلوکبابي گلستان بدون درجه شرف النساء روحانی ------ ------ شرف انساء روحانی مانه و سملقان روستای جوزک 05832923465
45 رستوران آزادی درجه سه ابراهیم مکرمی راد ------ ------ ابراهیم مکرمی راد مانه و سملقان چمن بید 05832923498
46 مجتمع بلوط درکش موقت بهروز موحدی ------ ------ بهروز موحدی مانه و سملقان روستای درکش 09153848607
47 رستوران اکبر جوجه درجه يک مسیب امیرخانلو ------ ------ محمد امیرخانلو بجنورد جاده باباامان جنب شهربازی 05832259944
48 اغذيه شفا بدون درجه حسین رجائی ------ ------ حسین رجائی بجنورد- ایوب نبی(ع) 09159856979
49 سفره خونه سنتي امیرخانلو موقت مهدی امیرخانلو ------ ------ مهدی امیرخانلو بجنورد میدان امام رضا(ع) 09155843094
50 سفره خونه سنتي کدبانو درجه دو معصومه وحدانی ------ ------ معصومه وحدانی بجنورد طالقانی غربی روبروی بانک رفاه 09157179038
51 اغذيه باران بدون درجه محسن وحید اسفیدان ------ ------ محسن وحید اسفیدان بجنورد باباامان 09151871030
52 سفره خونه سنتي خاتون درجه دو شیردل ------ ------ مهدی گلیانی بجنورد چهارراه باسکول 09153858773
53 سفره خونه سنتي سفره خانه سنتي سهيل ------ سيدحسن فصيحي ------ ------ ------ اسفراين- خيابان وليعصر- نبش وليصر13 09155161331