واحدهای پذیرایی

ردیف نوع واحد نام واحد درجه واحد نام مدیر نام بهره بردار نشانی تلفن
1 رستوران آلاداغ درجه سه علی اصغر طاهری علی اصغر طاهری مانه وسملقان روستای جوزک 09152579813
2 رستوران پرستو درجه دو عیدمحمد روحانی عیدمحمدروحانی مانه وسملقان چمن بید 05832923384
3 رستوران یاس درجه دو قاسمعلی پدرام مانه وسملقان روستای چمن بید مانه وسملقان روستای چمن بید 09153849437
4 رستوران کمالیان درجه دو حیدرعلی کمالیان حیدرعلی کمالیان آشخانه بلوار امام رضا(ع) 0000000000000
5 چلوکبابي مهمانک ------ محمود اکرامی محمود اکرامی مانه و سملقان روستای مهمانک 09308988516
6 چلوکبابي آلاله درجه دو حمیدرضا طاهری حمیدرضا طاهری مانه وسملقان روستای چمن بید 09153849116
7 رستوران دهکده درجه سه رمضانعلی پدرام رمضانعلی پدرام مانه و سملقان روستای چمن بید
09153850272
05832923535
8 مجتمع چشمه بید درجه سه نادر عوض نیا نادر عوض نیا مانه و سملقان درکش 09159846778
9 چلوکبابي کوهستانی درجه يک ابوالفضل کوهستانی ابوالفضل کوهستانی مانه وسملقان چمن بید 09155852517
10 رستوران وحید درجه يک اکبر روحانی اکبر روحانی مانه و سملقان چمن بید 09155851261
11 اغذيه رهگذر بدون درجه زهرا رمضانی زهرا رمضانی مانه وسملقان روستای مهمانک 09385576237
12 رستوران توس رستوران درجه دو احمد قنبری احمد قنبری مانه و سملقان روستای باش کلاته
09159831858
05832923551
13 مجتمع سرچشمه درکش درجه سه محمدرضا صحت پور محمدرضا صحت پور مانه و سملقان روستای درکش 09157162305
14 رستوران البرز درجه سه علی رضایی علی رضایی مانه و سملقان روستای جوزک 09194009102
15 رستوران دالاو درجه دو روح الله رحیمی روح الله رحیمی مانه و سملقان روستای جوزک 09193721932
16 اغذيه کوهستان بدون درجه سکینه خسروانی سکینه خسروانی مانه و سملقان روستای چمن بید 09151875935
17 رستوران میلاد درجه سه اسماعیل طاهری اسماعیل طاهری مانه و سملقان روستای چمن بید 09151875935
18 اغذيه گل سرخ بدون درجه ابراهیم سلطانی ابراهیم سلطانی مانه و سملقان روستای چمن بید 09361988341
19 اغذيه مهمانک بدون درجه سمیرا رمضانی سمیرا رمضانی مانه وسملقان روستای مهمانک 09308988516
20 چلوکبابي فخرانی درجه سه مملکت رضایی مملکت رضایی مانه و سملقان روستای چمن بید 09155849364
21 چلوکبابي یلدا بدون درجه مریم فخرانی مریم فخرانی مانه و سملقان روستای چمن بید 05832923435
22 چلوکبابي کسری بدون درجه فاطمه ریحانی فاطمه ریحانی مانه و سملقان روستای درکش 09151872062
23 رستوران اکبر جوجه درجه يک مسیب امیرخانلو محمد امیرخانلو بجنورد جاده باباامان جنب شهربازی 05832259944
24 رستوران مروارید درجه دو ابوالفضل محمدی ابوالفضل محمدی بجنورد باباامان
08532423365
09155852469
25 رستوران یادبود درجه سه رضا شرفی رضا شرفی دوراهی گرمه مجتمع شرفی 09155846805
26 رستوران خراسان درجه دو محسن مکرمی محسن مکرمی گرمه روستا رباط قره بیل 09151842540
27 رستوران علی دشتی درجه يک علی گودرزی علی گودرزی گرمه دوراهی دشت مجتمع امام رضا(ع)
09119978235
09128962410
28 رستوران نگین شاه جهان موقت مهدی رفیعی مهدی رفیعی اسفراین روستای ایرج جنب پمپ بنزین 09153721376
29 رستوران سجاد درجه سه فرهاد شیخی بیات فرهاد شیخی بیات فاروج 09151013058
30 رستوران میزبان موقت مرضیه ولی زاده سکه مرضیه ولی زاده سکه فاروج پشت ایستگاه cng 09151810895
31 رستوران مکرمی درجه يک بهمن مکرمی بهمن مکرمی شیروان مجتمع رضاآباد شرقی 09155846175
32 مجتمع پارس درجه دو مرضیه بابازاده مرضیه بابازاده اسفراین ابتدای جاده حسن آباد چنارسوخته 09153720400
33 چلوکبابي تک بدون درجه علی اصغر رحیمی علی اصغر رحیمی گرمه دوراهی دشت مجتمع امام رضا(ع) 09117551424
34 چلوکبابي حقیقت بدون درجه زهرا حسن زاده زهرا حسن زاده درق جنب مسجد امیرالمومنین(ع) 09191732982
35 چلوکبابي کوهستان بدون درجه حسین شعبانی حسین شعبانی گرمه دوراهی دشت مجتمع امام رضا(ع) 09159855539
36 چلوکبابي دشت بدون درجه مهدی دهقانی مهدی دهقانی گرمه دوراهی دشت مجتمع امام رضا(ع) 09156021485
37 سفره خونه سنتي فانوس درجه يک شیوا عزیزی شیوا عزیزی بجنورد خیابان نادر
09153844657
09355470343
38 اغذيه زاءر بدون درجه زهرا عباس زاده زهرا عباس زاده بجنورد باباامان 09151878226
39 مجتمع ارغوان درجه سه احیاءمحمد وحدانی احیاءمحمد وحدانی بجنورد کیلومتر 8 جاده باباامان 09191035892
40 سفره خونه سنتي جیران درجه يک حسین علی پوررمضان حسین علی پوررمضان بجنورد روبروی اکبرجوجه 09159880500
41 سفره خونه سنتي خوان سالار درجه سه شهین نیستانی شهین نیستانی بجنورد خیابان شریعتی جنوبی پلاک196 09121111111
42 سفره خونه سنتي سعدی درجه سه محمدعلی آزاد بیگی محمدعلی آزاد بیگی بجنورد خیابان شهید بهشتی جنوبی کوچه عزیز مصر 09151840868
43 چلوکبابي مجید بدون درجه محسن وحید اسفیدان محسن وحید اسفیدان بجنورد باباامان 09151871030
44 چلوکبابي گلستان بدون درجه شرف النساء روحانی شرف انساء روحانی مانه و سملقان روستای جوزک 05832923465
45 رستوران آزادی درجه سه ابراهیم مکرمی راد ابراهیم مکرمی راد مانه و سملقان چمن بید 05832923498
46 مجتمع بلوط درکش موقت بهروز موحدی بهروز موحدی مانه و سملقان روستای درکش 09153848607
47 رستوران اکبر جوجه درجه يک مسیب امیرخانلو محمد امیرخانلو بجنورد جاده باباامان جنب شهربازی 05832259944
48 اغذيه شفا بدون درجه حسین رجائی حسین رجائی بجنورد- ایوب نبی(ع) 09159856979
49 سفره خونه سنتي امیرخانلو موقت مهدی امیرخانلو مهدی امیرخانلو بجنورد میدان امام رضا(ع) 09155843094
50 سفره خونه سنتي کدبانو درجه دو معصومه وحدانی معصومه وحدانی بجنورد طالقانی غربی روبروی بانک رفاه 09157179038
51 اغذيه باران بدون درجه محسن وحید اسفیدان محسن وحید اسفیدان بجنورد باباامان 09151871030
52 سفره خونه سنتي خاتون درجه دو شیردل مهدی گلیانی بجنورد چهارراه باسکول 09153858773
53 سفره خونه سنتي سفره خانه سنتي سهيل ------ سيدحسن فصيحي ------ اسفراين- خيابان وليعصر- نبش وليصر13 09155161331