معرفی معاون

سمت : سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی معاونت
تاریخ تولد : ۱۳۵۷/۰۱/۰۱
پست الکترونیکی : Ghahremanian57@gmail.com
آخرین مدرک تحصیلی : تاریخ
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی : ۰۵۸۳۲۲۸۸۳۵۴
رزومه
محمدرضا قهرمانیان