معرفی کارشناسان و شرح وظایف

عنوان پست:  مدیرکل

واحد سازمانی: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی

شماره پست:

شرح وظایف:

 • تعیین خط مشی های اجرایی و سیاست ها و برنامه های اداره کل در ارتباط با انجام وظایف معاونت ها  و واحد های ذیربط در حفظ و نگهداری، مرمت و عرضه میراث فرهنگی، صنایع دستی، هنرهای سنتی و گردشگری استان و نظارت بر انجام صحیح و بموقع وظایف و مأموریت ها
 • نظارت بر عملیات و رهبری طرح ها و برنامه های اداره کل
 • فراهم آوردن امکانات لازم برای توسعه فعالیت های اداره کل در امور مربوط به میراث فرهنگی، صنایع دستی، هنرهای سنتی و گردشگری در سطح استان
 • ارائه پیشنهادات لازم به مراجع ذیصلاح در ارتباط با اصلاح قوانین و مقررات مربوط به امور میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دفاع از آنها در مراجع مزبور
 • امضاء قراردادها و مقاوله نامه های مربوط به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در چارچوب پروتکل های منعقده بین کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
 • اهتمام و کوشش در جهت تجهیز و تقویت اداره کل در بالابردن سطح آگاهی و دانش عموم مردم در شناساندن آثار تاریخی و فرهنگی ایران
 • شرکت در کمیسیون های دولت و مجلس شورای اسلامی ایران در جهت ارائه توضیحات و دفاع از پیشنهادات ارائه شده حسب ضرورت
 • شرکت در انجمن ها، شوراها و کمیسیون های مربوط
 • جذب منابع، امکانات و تسهیلات برای سرمایه گذاری در طرح های مربوط به توسعه گردشگری
 • جلب مشارکت های مردمی در خصوص توسعه کلیه فعالیت های اداره کل استان
 • برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و تنظیم به موقع بودجه اداره کل براساس دستورالعمل های مربوط و نظارت بر توزیع و مصرف آن
 • نظارت و هدایت کلی فعالیت های اداری و مالی اداره کل براساس قوانین و مقررات مربوط
 • شرکت فعال در مجامع بین المللی و منطقه ای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران
 • ارزشیابی عملکرد مدیران و کارکنان تحت سرپرستی و هدایت آنها
 • ارائه گزارش های مستمر از فعالیت های اداره کل استان به ریاست سازمان و معاونت ذیربط در سازمان مرکزی
   

عنوان پست : مسئول دفتر

واحد سازمانی : حوزه مدیرکل

شماره پست :

شرح وظایف :

 • دریافت، تفکیک و توزیع نامه‌ها، گزارشات و سایر مکاتبات جهت ارائه به مقام مافوق
 • ابلاغ دستورات ریاست سازمان به کارکنان واحدهای تابعه و در صورت لزوم پیگیری آنها تا حصول نتیجه
 • تهیه پیش نویس برخی از نامه‌ ها، گزارشات و جداول مختلف برای ملاحظه ریاست سازمان
 • پاسخگوئی به مراجعین و راهنمائی آنها و انجام درخواست های متقاضیان و مراجعین در صورت لزوم بدون مراجعه به مدیر واحد مربوطه
 • تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون هائی که در دفتر ریاست سازمان تشکیل می شود و دعوت از اعضای شرکت‌ کننده در جلسات
 • آماده نمودن سوابق، مستندات، مدارک و پرونده های مربوط به کمیسیون و جلسات جهت اطلاع و مطالعه قبلی ریاست سازمان استان
 • تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با ریاست سازمان و تعیین ساعت ملاقات
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط
   

عنوان پست:  کارشناس تشکل های غیردولتی

واحد سازمانی: حوزه مدیر کل

شماره پست:

شرح وظایف:

 • انجام اقدامات لازم در رابطه با تشویق و ترغیب تشکل های مردمی در اشاعه امور میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
 • بررسی و احصاء مسائل و مشکلات تشکل های غیردولتی و انعکاس آنها به سازمان و انجام پیگیری لازم در جهت رفع آنها
 • راهنمائی و هدایت متقاضیان تاسیس تشکل های غیردولتی در استان
 • همکاری با دفتر امور فرهنگی و حمایت از تشکل های غیردولتی در زمینه بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس تشکل های مردمی در استان و ارائه نظرات پیشنهادی در این خصوص
 • ارائه خدمات و راهکارهای حمایتی به تشکل های غیردولتی استان در ارتباط با امور میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 • بررسی و ارزیابی تشکل های غیردولتی استان براساس شاخص های ارزیابی عملکرد ابلاغی از سوی سازمان
 • شرکت در جلسات مربوط به تشکل های غیردولتی و اعلام نظر در خصوص مسائل مطروحه در آن
 • تهیه گزارش از عملکرد تشکل های غیردولتی استان به مقامات ذیربط
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط
   

عنوان پست :  مسئول حراست

حوزه سازمانی :  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

شماره پست :

شرح وظایف :

 • همکاری با حراست مرکزی در برنامه ریزی جهت استقرار سیستم های مناسب جهت حراست و نگهداری تجهیزات و تأسیسات سازمان استان
 • استقرار سیستم های مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل
 • ایجاد هماهنگی در تأمین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی سازمان استان
 • انجام بررسی های مستمر به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی در مراودات سازمان استان و ارائه گزارشات لازم به مقام مافوق
 • اهتمام در شناسائی زمینه تخلفات در روش های انجام کار جهت ارائه به مراجع ذیربط
 • مراقبت و اتخاذ تدابیر لازم در جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه در سازمان استان
 • کنترل و نظارت بر حضور اتباع خارجی در سازمان استان بر اساس ضوابط اعلام شده
 • پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی نظیر تجمع، تحصن، اعتصاب، اغتشاش و تظاهرات در محیط سازمان استان
 • ایجاد هماهنگی در تأمین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده
 • کنترل صحت درجه بندی اسناد محرمانه حسب اهمیت آنها
 • همکاری با حراست سازمان مرکزی جهت استقرار سیستم های مناسب جهت حراست و نگهداری اسناد و مدارک محرمانه
 • ابلاغ دستورالعمل های لازم و نظارت بر اجرای آنها در حفاظت تأسیسات
 • انجام مراقبت های لازم در خصوص سیستم های مکانیزه سازمان استان
 • نظارت بر کنترل تردد کارکنان و مراجعین در اماکن و مراکز تأسیسات سازمان استان
 • برقراری ارتباط مستمر با مراجع و مقامات امنیتی ذیربط
 • تهیه گزارشات لازم برای مقامات مافوق  
 • انجام سایر امور ارجاعی مریوط
   

عنوان پست : کارشناس امور فرهنگی روابط عمومی

حوزه سازمانی : حوزه مدیر کل

شماره پست :

شرح وظایف :

 • برقراری ارتباط با رسانه های گروهی به منظور انعکاس و تشریح فعالیت های سازمان استان
 • فراهم آوردن مقدمات لازم برای انجام مصاحبه های مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی مقامات سازمان با خبرنگاران داخلی و خارجی
 • انجام اقدامات لازم در جهت تنظیم روابط سازمان با مردم
 • تهیه طرحها و برنامه های تبلیغاتی و اجرائی
 • انجام کلیه امور مطبوعاتی و انتشاراتی مربوط روابط عمومی نظیر، تهیه، تدوین و تکثیر کلیه نشریات و خبری برای مخاطبان داخل و خارج سازمان استان استان
 • تهیه گزارشات و متون مورد نیاز ریاست سازمان استان در انجام مصاحبه ها و سخنرانی و سمینارها با همکاری واحدهای ذیربط
 • پاسخگوئی به پیشنهادها، انتقادها، نقطه نظرات و خواسته های مردم
 • انجام کلیه امور مربوط به خطاطی، طراحی و تهیه نمودارها و پلاکاردهای مختلف از طریق عوامل اجرایی
 • انجام تشریفات لازم به هنگام برگزاری سمینارها یا دعوت از میهمانان خارجی و داخلی
 • تهیه و اجرای برنامه های مربوط به بزرگداشت مناسبت های مذهبی، ملی و انقلاب اسلامی
 • همکاری با دفتر ریاست سازمان استان جهت برنامه ریزی و تنظیم سفرها
 • تنظیم و اجرای برنامه های بازدید میهمانان داخلی و خارجی از دستاوردهای فرهنگی و هنری استان
 • شناسائی سازمان ها و مجامع بین المللی در زمینه های مربتط با وظایف و فعالیت های سازمان استان و ایجاد ارتباط با آنها
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط
   

عنوان پست:  کارشناس مسئول امور فرهنگی و ارتباطات

واحد سازمانی: حوزه مدیر کل

شماره پست:

شرح وظایف:

 • تهیه و تدوین تقویم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با توجه به ویژگی های استان
 • برنامه ریزی اجرایی در زمینه انعکاس رویدادهای فرهنگی مرتبط با وظایف سازمان در سطح استان به منظور آشنایی مردم با آنها
 • برقراری ارتباط با رسانه های گروهی محلی به منظور معرفی رویدادهای فرهنگی استان
 • انجام اقدامات لازم در خصوص تولید محصولات فرهنگی مرتبط با امور میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان
 • اقدام در توزیع و عرضه محصولات فرهنگی بین دستگاه های اجرائی و سایر ارگان های متقاضی در استان
 • انجام اقدامات لازم در خصوص عرضه و نشر تولیدات فرهنگی متناسب با خصوصیات استان
 • انتشار محصولات فرهنگی از طریق رسانه های جمعی استان
 • همکاری با دفتر ذیربط در ستاد سازمان در جهت تهیه و تدوین دستورالعمل های کاربردی مورد نیاز در زمینه تولید و عرضه محصولات فرهنگی
 • تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی
 • نظارت و راهنمایی کارکنان تحت نظر در جهت انجام صحیح وظایف و ماموریت های محوله
   

عنوان پست : کارشناس امور حقوقی و املاک

حوزه سازمانی : حوزه مدیر کل

شماره پست :

شرح وظایف :

 •  بررسی درخواست ها، شکوایه ها و سایر مکاتبات دریافتی از واحدهای مختلف سازمان
 •   جمع آوری و بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارائه نظرات و آراء  مشورتی در پاسخ به پرسش های به عمل آمده از طرف واحدها یا مقامات سازمان درزمینه مسائل حقوقی
 •   تهیه متن قرار دادهای منعقده
 •   شرکت در جلسات، استماع اظهارات و رسیدگی به دعاوی و رد و یا قبول آنها
 •   رسیدگی به شکایات واصله در حد قوانین و مقررات مربوط و اعلام پاسخ به شاکی یا سازمان ارجاع کننده
 •   تهیه دادخواست حقوقی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تعقیب پرونده های کیفری در مراجع ذیربط با هماهنگی سازمان مرکزی
 •   حضور در مراجع قضائی و جوابگویی نسبت به دعاوی اقامه شده از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بر علیه سازمان استان
 •  تهیه پاسخ شکوائیه ها، درخواست ها و تذکرات
 • اظهار نظر در خصوص شرایط املاک و مستغلات سازمان
 • انجام عملیات تجدید املاک واگذار شده
 • تهیه صورت مجلس های تجمعی و تفکیکی
 • اظهار نظر در خصوص تبدیل کاربری ها
 • تملک زمین های مورد نیاز و واگذاری زمین های مفروض
 • تعیین سنجش کردن زمین های واگذارشده (تحویل چهارمیخ)
 • رسیدگی به اختلافات و اشتباهات املاک واگذارشده
 • اظهار نظر کارشناسی در خصوص شرایط املاک
 • شماره گذاری املاک و کد گذاری
 • انجام اقدامات لازم در مورد توهین اسناد و واگذاری بانک رهن و رفع بازداشت آن
 • تهیه پیش نویس مکاتبات با ادارات و سایر مراجع
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط
   

عنوان پست:  کارشناس امور فرهنگی

واحد سازمانی: حوزه مدیر کل

شماره پست:

شرح وظایف:

 • تهیه و تدوین تقویم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با توجه به ویژگی های استان
 • برنامه ریزی اجرایی در زمینه انعکاس رویدادهای فرهنگی مرتبط با وظایف سازمان در سطح استان به منظور آشنایی مردم با آنها
 • برقراری ارتباط با رسانه های گروهی محلی به منظور معرفی رویدادهای فرهنگی استان
 • انجام اقدامات لازم در خصوص تولید محصولات فرهنگی مرتبط با امور میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان
 • اقدام در توزیع و عرضه محصولات فرهنگی بین دستگاه های اجرائی و سایر ارگان های متقاضی در استان
 • انجام اقدامات لازم در خصوص عرضه و نشر تولیدات فرهنگی متناسب با خصوصیات استان
 • انتشار محصولات فرهنگی از طریق رسانه های جمعی استان
 • همکاری با دفتر ذیربط در ستاد سازمان در جهت تهیه و تدوین دستورالعمل های کاربردی مورد نیاز در زمینه تولید و عرضه محصولات فرهنگی
 • تهیه گزارش های تخصصی لازم
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط
   

عنوان پست :  مراقب آثار تاریخی و فرهنگی

حوزه سازمانی :  اداره امور فرهنگی و ارتباطات استان

شماره پست :

شرح وظایف :

 • حفظ و حراست از بناها، محوطه ها و اموال تاریخی- فرهنگی و نظایر آن طبق دستورات صادره
 • انجام پیش بینی های لازم به منظور جلوگیری از خرابی و ایجاد هرگونه ضرر و زیان به اموال تاریخی – فرهنگی و نیز سرقت و سایر سوء استفاده های احتمالی
 • اطلاع فوری حوادث ناگهانی و غیرمترقبه به ماموران یگان حفاظت و مسئولان امر و انجام اقدامات احتیاطی اولیه
 • گشت زنی و سرکشی به ابنیه و اموال محوطه ها در طول مدت نگهبانی
 • کنترل ورود و خروج افراد و وسایط نقلیه، اثاثیه، اشیاء و تجهیزات و سایر کالاها و ثبت آنها در دفاتر مربوطه
 • تهیه گزارش از چگونگی وظایف انجام شده در مدت نگهبانی و شرح وقایع پیش آمده به مقامات مافوق
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط