معرفی معاون

سمت : سرپرست توسعه مدیریت و پشتیبانی
تاریخ تولد : ۱۳۵۹/۱۲/۰۸
پست الکترونیکی : ——
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری گرایش حسابرسی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی : ۰۵۸۳۲۲۸۸۳۵۱
رزومه
زهره پاکدل