خانه مسافر

ردیفنامدرجهنام مدیرتعداد اتاقتعداد تختنام بهره بردارنشانیتلفن
۱فرهاد——ولی زاده۱۲عبدالرضا ولی زادهشهرستان گرمه- ۱۳۰ کیلومتری ازادشهر-بجنورد-روستای رباط قره بیل-جنب پست بانک۰۵۸۳۲۲۵۳۷۴۲
۲آقای مکرمی——آقای مکرمی۱۲عبدالعلی مکرمیشهرستان مانه و سملقان-بلوار امام رضا غربی-خیابان شهید حاجیان-جنب آشپزخانه گلستان۰۵۸۳۲۹۲۱۸۲۱
۳آقای مکرمی——آقای مکرمی۴۸محسن مکرمیشهرستان گرمه- روستای رباط قره بیل جنب پمپ بنزین فرهادی۰۵۸۳۲۶۲۴۳۳۶
۴شهرام و مینا——آقای موسی زاده۲۴حبیب الله موسی زادهشهرستان گرمه- روستای شمه خان خیابان امام رضا۰۵۸۳۲۴۵۷۷۲۱
۵آقای صابری——آقای صابری۱۲حسنقلی صابریشهرستان مانه و سملقان-آشخانه- خیابان پاسداران- نبش کوچه جعفری پلاک۱۸۳۰۵۸۳۲۹۲۴۶۶۰
۶آقای قلی زاده——غلامرضا قلی زاده۱۲غلامرضا قلی زادهشهرستان مانه و سملقان- آشخانه- خیابان شهید رستمی بین شهید رستمی ۱۹و۱۷۰۵۸۳۲۹۲۳۹۳۵
۷خانم اصلانی——خانم اصلانی۱۲——شهرستان مانه و سملقان- میدان امام خمینی(ره) خیابان امام حسین جنب نانوایی حاج رسول قنبری پلاک ۲۸۰۵۸۳۲۹۲۲۷۰۶
۸خانم ایمانی——خانم ایمانی پهلوانلو۱۲رقیه ایمانی پهلوانلوشهرستان گرمه- روستای رباط قره بیل۰۵۸۳۲۴۵۶۲۱۵
۹آقای باقری——باقری۲۴محمود باقریشهرستان گرمه-روستای دشت- خیابان ولیعصر- کوچه ولیعصر ۶۰۵۸۳۲۳۷۷۷۴۰
۱۰سدیدی——احمد سدیدی۲۸احمد سدیدیشهرستان اسفراین-روستای روئین۰۵۸۳۷۲۲۲۱۰۰
۱۱غلامی——حسن غلامی راد۸۲۰حسن غلامی رادشهرستان اسفراین روستای روئین۰۵۸۳۷۲۷۳۴۳۸
۱۲آرمین——لیلا مقدسی۵۲۰لیلا مقدسیشهرستان بجنورد- روستای ایوب۰۵۸۳۲۳۲۵۲۶۸
۱۳براتی——اعظم براتی۱۳اعظم براتیشهرستان بجنورد-بلوار ولایت- ناظرآبا۱۵-پلاک۱۱۰۵۸۳۲۲۸۲۴۰۰
۱۴محدثی——زهرا دهقانی۱۲زهرا دهقانیشهرستان اسفراین- روستای روئین۰۹۱۵۰۸۷۱۷۵۳
۱۵سودمند——اشرف مقدسی۶۱۸اشرف مقدسیشهرستان بجنورد- روستای ایوب۰۹۹۰۹۵۹۱۲۴۷
۱۶قهاری——سلطان رضا قهاری۲۵سلطان رضا قهاریشهرستان بجنورد-باقرخان-باقرخان ۸- پلاک۶۶۰۵۸۳۲۴۲۶۶۲۳
۱۷پورحسین——محمد پورحسین۱۵محمد پور حسینشهرستان اسفراین-روستای روئین۰۵۸۳۷۲۷۸۴۰۶
۱۸احمدی——سیدوحید احمدی۱۵سید وحید احمدیشهرستان اسفراین- روستای روئین۰۵۸۳۷۲۷۳۲۲۴
۱۹نگین خراسان——فرج الله هاتفی۲۱۰فرج الله هاتفیشهرستان بجنورد- باقرخان۱ پلاک۱۱۰۹۱۵۷۷۴۰۸۱۲