معرفی نامه

هادي سعادت طلب

سمت: معاون گردشگري و سرمايه گذاري
تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۰۵/۰۱
پست الکترونیکی: ---
آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوي دکتراي جغرافيا و برنامه ريزي شهري
هادي سعادت طلب
  
 

فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

لیسانس جغرافیای روستایی شهری عشایری

فوق دیپلم آموزش ابتدایی

جانباز15%دایم 5/4ماه جبهه

رزومه کاری

-24 سال سابقه درآموزش وپرورش

-1سال معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش شیروان

-10 سال مدیریت دبیرستان

-5 سال مدیریت آموزشگاه ابتدایی

-1 سال راهنمای تعلیماتی

فعالیت های تحقیقی پژوهشی

-روند توسعه روستایی شیروان

-طرح هادی حسین آباد شیروان

-طرح جایگیری قلندرآباد پس از احداث سد بارزو

-تاثیر تشکل های آب بران بر بهره برداری بهینه آب

فعالیت های میدانی

- مدیر پروژه های میدانی در زمینه بهره برداری از آب در طرح های شرکت مشاور آمایش تحت نظر (دکتر پاپلی یزدی استاد دانشگاه تربیت مدرس)

-نماینده تام الاختیار دکتر پاپلی درمسائل اجتماعی آب خراسان شمالی - ایجاد تشکل های آب بران پای آب سد بارزو

- ایجاد تشکل آب بران چاهداران شیروان ( انجمن صنفی)

- واگذاری اراضی معوض به آب بران سد بارزو در قلندرآباد

- مشاور در مسائل و مشکلات امور آب شیروان – اسفراین – آشخانه

- ایجاد تشکل های آب بران دربخش حصارگرم خان – مانه وسملقان – اسفراین

- مدیر طرح مشکلات حقوقی رودخانه رویین

و.........