دوره آموزشی شاغلین صنایع دستی در خراسان شمالی برگزاری

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی گفت: دوره های آموزش شاغلین صنایع دستی در استان در حال برگزاری می باشد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی گفت: دوره های آموزش شاغلین صنایع دستی در استان در حال برگزاری می باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، علی عابدی گفت: دوره های آموزش طراحی محصول( ویژه شاغلین گروه چوب) ،  کارآفرینی و ایجاد کسب و کار توسط  معاونت صنایع دستی استان  ویژه شاغلین صنایع دستی شهرستان جهت  ارتقا سطح علمی صنعتگران برگزار  می شود.

وی گفت: دوره های آموزشی مزبور از تاریخ 14 لغایت 19 اسفند ماه در محل تالاز اجتماعات مجموعه فرهنگی تاریخی مفخم بجنورد برگزار می گردد .

تعداد بازديد: #74