اخبار

۱۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۳۰ تعداد بازدید: ۲۴۰

همايش يک روزه کاووش هاي باستان شناسي ريوي

همايش يک روزه کاووش هاي باستان شناسي ريوي

آمار بازدید

آدرس: خراسان شمالی،بجنورد،خیابان قیام جنوبی،قیام 12 پلاک 2

شماره تماس: 058-32288478-32288472-32288475

شماره فکس: 058-32288471

آدرس الکترونیکی: nk.chto@nkchto.ir
nkchto