معرفی نامه

علی اکبر وحدتی

سمت: معاون میراث فرهنگی
تاریخ تولد: ---
پست الکترونیکی: ---
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد باستان شناسی- دانشگاه تهران 1384-1381
معاون میراث فرهنگی : 0583228889
علی اکبر وحدتی

 

باسمه تعالی

 

کارنامه حرفه­ای

 

 

نام: علی اکبر

نام خانوادگی: وحدتی

زادگاه: جاجرم

زادروز: فروردین 1357

تحصیلات: کارشناسی باستان شناسی-دانشگاه تهران 1381-1377

کارشناسی ارشد باستان شناسی- دانشگاه تهران 1384-1381

دانشجوي دکتري باستان شناسي، دانشگاه پاريس 1، فرانسه

 

سوابق اجرایی:

-  عضو هسته علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران،1384-1377

-  عضو کانون ایرانگردان و جهانگردان جوان(کاج)، 1380-1378

-  عضو هیئت اجرایی دومین همایش باستان­شناسان جوان ایران، اردیبهشت 1382

-  عضو شورای تحریریه مجله باستان­پژوهی، شماره 11-12، پاییز 1382

-  مدیر مرکز پژوهش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، 1385

-کارشناس مسئول ثبت آثار تاریخی-فرهنگی و طبیعی در سازمان میراث فرهنگی خراسان شمالی

-عضو شورای فنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی-1386 (ادامه دارد)

- عضو شورای ثبت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی-1386 (ادامه دارد)

-معاون ميراث فرهنگي اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی-1389

 

فعالیتهای میدانی باستان­شناسی

- شرکت در کاوشهای باستان­شناسی دشت قزوین(تپه زاغه)، دانشجو-کارآموز، به سرپرستی­دکتر فاضلی 1380.

- شرکت در کاوشهای باستان­شناسی دشت قزوین(تپه قبرستان)، به سرپرستی دکتر حسن فاضلی 1381.

- عضو هیأت کاوشهای باستان­شناسی دژ مادی بیستون (کرمانشاه)، به سرپرستی مهرداد ملکزاده 1381.

- معاون هیأت کاوشهای باستان­شناسی تپه­گیان (نهاوند)- فصل­اول و دوم، به­سرپرستی مهرداد ملکزاده، تابستان 83-1382.

- عضو هیأت کاوشهای باستان­شناسی کرفس- رزن (همدان)، به سرپرستی مهرداد ملکزاده 1383.

- عضو هیأت کاوشهای باستان­شناسی تپه هگمتانه (همدان)، به سرپرستی دکتر مسعود آذرنوش-پاييز 1383.

- عضو هیأت کاوشهای باستان­شناسی تپه هگمتانه (همدان)، به سرپرستی دکتر مسعود آذرنوش-تابستان/ پاييز 1384.

- معاون هیأت کاوشهای باستان­شناسی در سنگ­تراشان- خرم­آباد- فصل اول و دوم ، به سرپرستی ملکزاده، دي- اسفند 1384.

-سرپرست بررسی باستان شناسی در شهرستان پلدختر، لرستان، پاییز 1384.

- عضو هیأت کاوشهای باستان­شناسی تپه قلعه خان بجنورد (خراسان شمالی)، به سرپرستی عمران گاراژیان، بهار- تابستان 1385.

-سرپرست هیأت گمانه­زنی باستان­شناسی در شهر بلقیس اسفراین، اسفراین(خراسان شمالی)، فصل اول(اردیبهشت-خرداد 1386)-فصل دوم (تابستان 1388).

-سرپرست هیأت مشترک ایران و فرانسه در گمانه­زنی تپه دامغانی سبزوار، اردیبهشت-خرداد 1387.

-سرپرست بررسی باستان شناسی در شهرستان اسفراین، خراسان شمالی، پاییز 1387.

-سرپرست هیأت کاوش باستان­شناسی در جيران تپه، اسفراین(خراسان شمالی)، فصل اول 1391.

- سرپرست هیأت مشترک ایران و ايتاليا در کاوش تپه چلو- سنخواست (جاجرم)، مهر-آبان 1390-1394.

- سرپرست هیأت مشترک ایران و چین در کاوش تپه نادری- شیروان (خراسان شمالی)، آبان-آذر 1395.

 

سخنرانی­ها/ارائه مقالات:

-Iron Age Iran: Problems and Approaches, the international congress on Iron Age in the Iranian World, held in Belgium, Gent University, 17-22 November 2003.

-پیدایش عصر آهن و انگاره مهاجرت آریاییان ایرانی زبان، مقاله ارائه شده در دومین همایش باستان­شناسان جوان ایران- دانشگاه تهران (اردیبهشت 1382).

-گزارش گمانه زنی در تپه دامغانی سبزوار، همایش بین المللی «روابط بین فرهنگی عصر مفرغ آسیای میانه»، مازندارن-رامسر، 29-26 خرداد 1388.

- A Common Motif in Ancient Greece and Ancient Iran, proceeding of the international congress on Ancient Greece and Ancient Iran: Cross Cultural Encounters, held in Athens, 11-17 November 2006 (forthcoming).

 

- A study of the climatic crisis of the end of the third millennium BC in Southeastern Iran through the lens of geomorphology and archaeology, with collaboration of Eric Fouache, Claude Cosandey, Chahryar Adle, Michèle Casanova, Henri Paul Francfort, Youssef Madjidzadeh, Margareta Tengberg, Mansour Sajadi, and Zohreh Shirazi, a paper presented in the 9th international congress on Iranian Archaeology.

 

- A new 'BMAC' site in the plian of Jajarm, Northeastern Iran, paper presented in Ecole Normale Supérieure at 14 December 2011, Paris-France.

 

-Late Bronze Age in Western Khorasan: Irananian-Italian joint excavations at Tepe Chalow, NE Iran, paper presented in the international conference Le Plateau Iranien; Urbanisation, Commerce, Subsistance et Production à l'âge du Bronze, 29-30 avril 2014, university of Lyon.

 

- BMAC Necropolis at Chalow: A Summary of Three Seasons of Excavations, paper presented in the international conference on the Farmers, Traders and Herders: the Bronze Age in Central Asia and Khorasan (3rd-2nd Mill. BCE), 29-30 December 2015, Berlin.

 

عناوین انتشارات(مقالات فارسی):

- « نگاهی به اوضاع اجتماعی دوران هخامنشی»، گلاویژ، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1380

- « خنجرکتیبه دار موزه ایران باستان : اصل یا جعل؟»، باستان پژوهی، شماره 8، 1381

- « پیکرکهای زن»، در دایره­المعارف زن ایرانی، جلد 1، به سرپرستی دکتر مصطفی اجتهادی، تهران 1382، صص.307-310.

- « پیدایش عصر آهن و انگاره مهاجرت آریاییان ایرانی زبان»، در مجموعه مقالات دومین همایش باستان­شناسان جوان ایران- دانشگاه تهران (اردیبهشت 1382)، تهران: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 1384.

- گزارشي دربارة «همايش بين المللي عصر آهن در جهان ايراني: 20- 17 نوامبر 2003، بلژيك، دانشگاه گان»، در كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شمارة 7، سال 7، 1383، صص.93-88.

- «نگاهي ديگر به نقشمايه­هاي جام زرين ’افسانة زندگي‘ در مارليك»، باستان­شناسي، شمارة 1، سال اول، 1384، صص.51-39+ 97-96 (=6 تصوير رنگي).

-تاملی در باب یک نامجای کهن: دربندهای کاسپی، مجله باستان پژوهی، دورۀ جدید، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 85، صص. 55-50.

- «مارلیک: ارزیابی تاريخ­های پیشنهاد شده برای گورستان مارلیک»، مجله باستان­شناسی، سال اول، شماره دوم، صص 55-65.

- «تجدید حیات هنر ایران باستان در نقوش­برجستۀ دورۀ قاجار»، دورۀ جدید باستان پژوهی، سال اول، شمارۀ اول، پاییز و زمستان 1384، صص.42-49.

-«یک سکۀ سامانی از  شهر بلقیس»، مجله باستان شناسی ایران، شماره 1، صص. 97-101.

-«گزارش مقدماتی گمانه زنی در تپه دامغانی سبزوار-بهار 1387»، مجله باستان­شناسی و تاریخ، سال بیست و چهارم، شماره دوم، شماره پیاپی 48، پاییز و زمستان 1388، با همکاری هانری پل فرانکفورت.

 - «گزارش مقدماتی مطالعات باستان­گیاه­شناسی در تپه دامغانی سبزوار،  بهار 1387»، سال بیست و پنجم، شماره اول، شماره پیاپی 49، بهار و تابستان 1390، ( با همکاری مارگارت تنگبرگ، زهرۀ شیرازی و هانری پل فرانکفورت)

-«بررسی جلوه­های آیینی شمایل­نگاری مارلیک: ردپای ایزد مهر در باورهای دینی عصر آهن در جنوب دریای مازندران»، دوره جدید مجله باستان­پژوهی، شماره6، پاییز و زمستان1387، صص. 27-38.

-گزارشی کوتاه از فصل اول کاوش در جیران تپه اسفراین، مجله اثر، شماره 61، تابستان 1392، صص 129-134.

-کاوش در جیران تپه، مقاله های کوتاه دوازدهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران، پژوهشکده باستان شناسی، تهران 1393، صص. 459-464.

-گزارش مختصر فصل دوم کاوش در تپه چلو، دشت جاجرم، شمال شرقی ایران (با همکاری رافایل بیشونه)، گزارشهای سیزدهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران، اسفند 1393، تهران. صص. 320-324.

-کاوش (مشترک ایران-ایتالیا) فصل دوم تپه چلو، جاجرم-استان خراسان شمالی(با همکاری رافایل بیشونه)، کاتالوگ نمایشگاه گزیده ای از یافته های پژوهش های باستان شناسی یران-1392، سیزدهمین گردهمایی سلالانۀ باستان شناسی ایران، به کوشش معصومه مصلی، تهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 1392.

- فصل سوم کاوش در تپه چَلو، دشت جاجرم، شمال شرقی ایران(با همکاری رافایل بیشونه)، گزارشهای چهاردهمین گردهمایی سالانۀ باستان شناسی ایران، 18-16 اسفندماه 1394، تهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صص. 534-529.

- فصل سوم کاوش های مشترک ایران و ایتالیا در تپه چَلو جاجرم،خراسان شمالی(با همکاری رافایل بیشونه)، کاتالوگ گزیده ای از یافته های پژوهش های باستان شناسی ایران در سال 1393،  چهاردهمین گردهمایی سالانۀ باستان شناسی ایران، 18-16 اسفندماه 1394، تهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صص. 49-43.

- فصل چهارم کاوش در تپه چَلو، دشت جاجرم، شمال شرقی ایران(با همکاری رافایل بیشونه)، گزارشهای پانزدهمین گردهمایی سالانۀ باستان شناسی ایران، 17-15 اسفندماه 1395، تهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صص. 756-753.

- فصل چهارم کاوش مشترک ایران-ایتالیا در تپه چَلو جاجرم، خراسان شمالی(با همکاری رافایل بیشونه)، کاتالوگ گزیده ای از  یافته های پژوهش های باستان شناسی ایران در سال  1394، پانزدهمین گردهمایی سالانۀ باستان شناسی ایران، 17-15 اسفندماه 1395، تهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صص. 53-49.

 

-آرامگاه باباقدرت: نشانه هايي از يک نيايشگاه مهري در اسفراين، (با همکاري م. لباف خانيکي و ا. نيک گفتار) دوره جديد باستان پ‍‍ژوهي شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحات 90-84.

-«عصر مفرغ و آهن در خراسان»، گذری بر باستان شناسی خراسان، به کوشش م. لباف خانیکی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران 1394 صص. 41-51.

-«نقش گسل سبزوار در تامین منابع آب از عصر مفرغ تا امروز»،(با همکاری اریک فواش، آنری پل فرانکفورت، خولیو بندزو-سارمینتو و ژوانا لولیه) در مروری بر باستان شناسی خراسان (مجموعه مقاله های ارائه شده در سومین همایش باستان شناسان جوان ایران)، به کوشش شهرام زارع، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 1394، صص. 157-149.

-«شواهدی از بازی نرد در سده­های سوم و چهارم هجری در شهر  بلقیس اسفراین»(با همکاری احمد نیک گفتار)، مجله اثر، شماره 77، تابستان 1397، صص. 103-97.

 

 

 

عناوین انتشارات(مقالات غیر فارسی):

 

 

- 2007    ‘Marlik and Toul-e Talesh: A Dating Problem’, Iranica Antiqua XLII, pp. 125-138.

 

-   2007    ‘An Inscribed Dagger at the National Museum of Iran: Forgery or      Genuine?’, Iranica Antiqua XLII, pp.221-227.

 

  -   2010    ‘Tepe Pahlavan: A Neolithic-Chalcolithic Site in Jajarm Plain, North Eastern Iran’, Iranica Antiqua XLV, to be appear in 2010, pp.7-30.

 

-   2010 The Horst of Sabzevar and regional water resources from the Bronze Age to the present day (Northeastern Iran), Geodinamica Acta 24 (2010), (with Eric Fouache, Henri-Paul Francfort, Julio Bendezu-Sarmiento, and Johanna Lhuillier).

 

-2011 A Preliminary Report on a Newly discovered Petroglyphic Complex Near Jorbat, the Plain of Jajarm, Northeastern Iran, Paléorient, vol. 37.2, p. 177-187.

 

 -2011 Excavations at Tepe Chalow, Northern Khorasan, Iran, SMEA 53: 236-241. Co-authored with R. Biscione.

 

- 2012 The Iranian-Italian archaeological mission: Season 2012, The identification of cultural areas, SMEA 53: 355-360. Co-authored with R. Biscione.

 

-2013  Les régions de Bam et de Sabzevar (Iran) : une évolution dans l’implantation des sites archéologiques et dans la gestion des ressources en eau compatible avec l’hypothèse d’une aridification croissante du climat entre 2500-1900 BC (co-authored with Éric Fouache , Henri-Paul Francf ort , Claude Cosan dey, Chahryar Adle, Julio Ben dezu-Sarmiento). In L’Archéologie française en Asie central:Nouvelles recherches et enjeux socioculturels, sous la direction de J. Ben dezu-Sarmiento, Édition-Diffusion, De Boccard, pp. 559-572.

 

-2014  Preliminary Report on the Soundings at Tepe Damghani Sabzevar, Spring 2008, Iranica Antiqua vol. XLIX, 2014: 111-158.

 

-2014  A New BMAC Grave from Bojnord, Northeastern Iran, Iran LII: 19-27.

 

-2015 Preliminary report on the Archaeological Survey in Esfarāyen county, Northeastern, Iran. Archäologische Mtteilungen aus Iran und Turan, 47: 261-287.

 

-2016 A brief Report on the First season of Excavation at Jayran Tepe in the plain of Esfarayen, Northeastern Iran, 2012,  Iranica Antiqua LI: 85-101.

 

-2016 A short account of Kelek Asad Morad, a Pre-Pottery Neolithic site in Pol e Dokhtar- Luristan (co-authored with Babak Moradi, Marjan Mashkour, Hamed Eghbal, Fatemeh Azadeh Mohaseb, Taher Ghassimi, Eidi Rahmati, Ali Akbar Vahdati, Bernard Gratuze, Margareta Tengberg), in K. Roustaei and M. Mashkour (eds.), The

Neolithic of the Iranian Plateau: Recent Research; Studies in Early Near Eastern

Production, Subsistence, and Environment 18, exoriente (2016), Berlin.

 

-2016 Human remains from Tepe Chalow, Iran, 2013-2015 (co-authored with Arkadiusz Sołtysiak and Raffaele Biscione), Bioarchaeology of the Near East, 10:91–96.

 

 

 

 

Forthcoming

The Early Iron Age in Northern Khorāsān, Chapter 5. In: Johanna Lhuillier, Nikolaus Boroffka (eds.), A Millennium of History. The Iron Age in southern Central Asia (2nd and 1st Millennia BC). Proceedings of the conference held in Berlin (June 23-25, 2014). Dedicated to the memory of Viktor Ivanovič Sarianidi. (Series: Archäologie in Iran und Turan, Band 17 (and) Mémoires de la Délégation Archéologique Française en Afghanistan XXXV. Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien-Abteilung: Berlin. in print (to appear 2018).

 

The Bronze Age Cemetery of Chalow: a Brief Report on Three Seasons of Excavations, Reports of the congress Farmers, Traders and Herders: the Bronze Age in Central Asia and Khorāsān (3rd-2nd Mill. BCE), Berlin, 30th November – 1st December 2015.

 

The Diffusion of Bactria- Margiana Archaeological Complex in Eastern Iran: New Evidence and Considerations, (co-authored with R. Biscione), to be appear in the proceeding of international conference on the Farmers, Traders and Herders: the Bronze Age in Central Asia and Khorasan (3rd-2nd Mill. BCE), 29-30 December 2015, Berlin.

 

Biscione, R. and Ali A. Vahdati, “The BMAC presence in Eastern Iran: state of affairs in March 2018. Towards the Greater Khorasan Civilization?”, In: Lyonnet B. and N. Dubova (eds.), The World of Oxus Civilization, Routledge publications, London.

Mucheshi, A. S., and Vahdati, A. “Bronze Stamp Seals of Marlik: Evidence of Bronze Age links with NE Iran and Central Asia, in Roberto Dan (ed.), to be appear inM. Salvini’s festschrift.

 

  Daly, Kevin G. et al. “Ancient goat genomes reveal mosaic domestication

in the Fertile Crescent”, Science, vol.

 

 

عناوین کتاب­ها:

الف)تالیف

- اعتبار باستان­شناختی آریا و پارس، با همکاری محمد تقی عطایی، نشر شیرازه، تهران: 1382

-بوم های سنگی: گزارش بررسی دو مجموعه هنر صخره­ای در شمال خراسان (جربت و نرگسلوی علیا)، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، بجنورد، 1389.

-پژوهشهای باستان شناختی در شهر بلقیس(اسفراین کهن)، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، بجنورد، 1389.

- ورزش در ایران باستان بر پایه شواهد باستان شناسی، با همکاری ابراهیم نودهی و فرزاد مافی، بجنورد، 1395.

- مارلیک: شکوه فرهنگ عصر آهن گیلان،(دو زبانه: فارسی و انگلیسی)، با همکاری کریستین کُنارد پیلر، انتشارات موزه ملی ایران، تهران، 1397.

 

 

الف)ترجمه

- ایران در عصر آهن 1، نوشتۀ یانا مدودسکایا، پژوهشکدۀ باستان­شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تهران 1383

- تندیس­گری و شمایل­نگاری در ایران پیش از اسلام ، نوشته اورلی دیمز، نشر ماهی، تهران 1388.

-پژوهش­های نو در باستان­شناسی شاهنشاهی هخامنشی، به کوشش پیر بریان و رمی بوشارلا، ترجمه علی اکبر وحدتی، و اسماعيل سنگاری، نشر کتاب پارسه، تهران 1392.

- نگارش چگونه پدید آمد، نوشته دنیز اشمانت بسرات، انتشارات شاپیکان، تهران، 1395.

 

عناوین کتابچه­ها:

-شهر بلقیس: اسفراین در گذر تاریخ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، 1387

-سنگ­نگاره­های جربت، شهرستان جاجرم، استان خراسان شمالی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، 1387(انگلیسی-فارسی)

-Petroglyphs of Jorbat:Jajarm Township, North Khorasan Province, 2008, Bilingual, English-Persian).)

 

ترجمه ( از انگلیسی به فارسی):

 - «پژوهش باستان­شناختی دربارۀ آریاییان خاور نزدیک و گورستان شاهی مارلیک» نوشتة ن. كورشكين، باستان­پژوهی، شماره 9، 1382، صص. 38-33.

- «شمال غرب ایران در گذار از عصر مفرغ به آهن»، نوشتة اسكار وايت ماسكارلا،  باستان­پژوهی 12، 1383 ، صص. 74-62.

- «باستان شناسی در ایران»، نوشتة اندرو لولر،  باستان­پژوهی 12، 1383، صص. 118-109.

- «موضوع نقوش برجستة آرامگاه­هاي هخامنشي»، نوشتة پيتر كالمه­ير، باستان­پژوهي، شماره 13، 1384، صص.38-34.

-«گزارش بررسی نمونۀ چوب ازکوشک هخامنشی تنگ بلاغی»، نوشتۀ نئومی میلر، دوره جدید باستان­پژوهی، سال دوم، شماره 3، 1386، ص.117.

-«مهرپرستی: مذهب مادهای قدیم»،نوشتۀ دیوید بیوار، دوره جدید باستان­پژوهی، شماره 6، صص.47-41.

-« نمادهای مهری بر یک مدالیون دورۀ آل بویه از ایران؟»، نوشتۀ دیوید بیوار، دوره جدید باستان­پژوهی، شماره 7، در دست انتشار.

- «بابل در لوای حکومت هخامنشی»، نوشتۀ ارنی هرینک، دوره جدید باستان­پژوهی، شماره 7، 1389، صص.

-«دوره هخامنشی (عصر آهن 4) در گیلان، ایران»، نوشتۀ ارنی هرینک، دوره جدید باستان­پژوهی، شماره 15-14، 1391، صص.139-148.

- «عصر آهن شمال هیرکان»، نوشتۀ الیویه لوکنت، مجله باستان­شناسی و تاریخ، سال بیست و پنجم، شماره دوم، شماره پیاپی 49، بهار و تابستان 1390.

-سه جُستار در بارۀ شهر باستانی گندی شاپور، نوشتۀ علیرضا شاپور شهبازی، مایکل مورنی، لوتس ریشتر-برنبورگ،

 دوره جدید باستان­پژوهی، شماره 15، صص. 45-40.

- «مادها: ارزیابی دوبارۀ شواهد باستان شناختی»، نوشتة برونو جنيتو، در ویژه نامۀ باستان­شناسی و تاریخ ماد، به کوشش مهرداد ملکزاده (آماده چاپ).

- «قبايل هندوايرانيِ پيش مادي در شمال ايران؟»، نوشتة ايگور ميخائيلويچ دياكنف، در ویژه نامۀ باستان­شناسی و تاریخ ماد، به کوشش مهرداد ملکزاده (آماده چاپ).

- «ماد و تكوين حكومت ثانويه در زاگرس آشوري نو: رويكردي انسان­شناسانه به معضلي آشور شناختي»، نوشتة استوارت كليفورد براون، در ویژه نامۀ باستان­شناسی و تاریخ ماد، به کوشش مهرداد ملکزاده (آماده چاپ).

- «گفتار مادي هرودوتوس و تكامل حكومت ماد»، نوشتة استوارت كليفورد براون، در ویژه نامۀ باستان­شناسی و تاریخ ماد، به کوشش مهرداد ملکزاده (آماده چاپ).

- «امپراتوري ماد؟»، نوشتة لوسرس دوماتران، در ویژه نامۀ باستان­شناسی و تاریخ ماد، به کوشش مهرداد ملکزاده (آماده چاپ).

- «ايران و ايرانيان پيش از هخامنشيان»، خلاصه­ای از کتاب ادوين گرانتوفسكي که به زبان روسی نگاشته شده (Iran i Irantsi do Akhemenidov)، در ویژه نامۀ باستان­شناسی و تاریخ ماد، به کوشش مهرداد ملکزاده (آماده چاپ).

- «بازنگري گيان 1و 2»، نوشتة ر. هنريكسُن، (آماده چاپ).

 

 

ترجمه  (از فارسی به انگلیسی)

- چکیدۀ مجموعه مقالات دومین همایش باستان شناسان جوان ایران، 1382، سازمان میراث فرهنگی، تهران (14 صفحه).

- چکیدۀ مجموعه مقالات باستان پژوهی11، 1382، (8 صفحه).

- خلاصۀ مجموعه مقالات سالنامۀ پارسه (بنیاد پزوهشی پارسه- پاسارگاد)، سال اول، شمارة اول، 1383، (29 صفحه).

- چکیدۀ مجموعه مقالات مجلة باستان­شناسي، سال اول، شمارة اول،بهار و تابستان 1384، (12 صفحه).

- خلاصۀ مجموعه مقالات سالنامة ارگ (بنياد پژوهشي ارگ بم)، سال اول، شمارة اول، تابستان 1384، (31 صفحه).

- چکیدۀ مجموعه مقالات مجلة باستان­شناسي، سال اول، شمارة دوم،پاییز و زمستان 1384، (12 صفحه).

- چکیدۀ مجموعه مقالات مجلة باستان پژوهي، سال اول، شمارة دوم،بهار و تابستان 1386، (12 صفحه).

- چکیدۀ مجموعه مقالات مجلة باستان­شناسي، سال دوم، شمارة سوم،بهار و تابستان 1386، (12 صفحه).

- خلاصۀ مجموعه مقالات مجلة باستان­پژوهی، سال اول، شمارة دوم، پاییز و زمستان1385، (7 صفحه).

 

نقد و معرفی کتاب:

- «تصویری آشفته از فرهنگ عصر آهن در کرانه های جنوب غربی دریای مازندران»، نقدي بر كتاب فرهنگ عصر آهن در كرانه­هاي جنوب غربي درياي خزر، نوشتة سيد حميد فهيمي، در باستان­پژوهی، شماره 11، پاییز 1382، صص113-103.

- «نوشتار چگونه پديد آمد؟»، نقد و معرفي كتاب نگارش چگونه پديد آمد، نوشتة دنيس اشمانت بسرات، باستان­شناسي، شماره 1، سال اول، 1384، صص. 95-94.

-«تالشان در کرانه هاي جنوبي درياي  کَسپي»، نقد و معرفي مجموعه مقالات دومين همايش فرهنگ و تمدن تالش، به کوشش محمدرضا خلعتبري، گيلان: پايگاه ميراث فرهنگي تالش، 1385، در باستان­پژوهی، دورۀ جدید، شماره 20، صص.196-191.

-ایران باستان در آستانه پیدایش امپراتوری ها (سده های 9-6 پ.م): تاریخ پادشهای ماد، نوشتۀ یانا مدودسکایا، معرفی در: مجله پژوهش های زاگرس، سال دوم، شماره 3/2: بهر و تابستان 1393، صص. 192-190.  

 

گزارش­های بایگانی:

 

-گزارش فصل اول بررسی و شناسایی در شهرستان پلدختر، زمستان1385

-گزارش گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم شهر بلقیس اسفراین، بهار 1386

-گزارش مقدماتی کاوش لایه­نگاری هیئت مشترک ایران-فرانسه در تپه دامغانی سبزوار، بهار1387

- گزارش گمانه زنی به منظور مطالعه گاهنگارانه ارگ شهر بلقیس و تکمیل مطالعات پیشین در محدوده شارستان، تابستان 1388

-گزارش بررسی باستان شناختی در شهرستان اسفراین-استان خراسان شمالی، 2 جلد، پاییز 1387

-گزارش نهایی بررسی باستان شناختی در محدودۀ شبکه آبیاری سد بیدواز اسفراین، پاییز 1388

-گزارش نهایی بررسی باستان شناختی در محدودۀ سد و شبکه آبیاری گراتی اسفراین، پاییز 1388

-گزارش فصل اول-چهارم کاوش باستان شناسي در تپه چلو، با همکاري رافائل بيشونه، پاییز 1390-1393

--گزارش فصل اول کاوش باستان شناسی در تپه نادری شیروان، با همکاري لیانگرن ژانگ، پاییز 1395

سوابق اجرایی

- عضو هسته علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران،1384-1377
- عضو کانون ایرانگردان و جهانگردان جوان(کاج)، 1380-1378
- عضو هیئت اجرایی دومین همایش باستان شناسان جوان ایران، اردیبهشت 1382
- عضو شورای تحریریه مجله باستان پژوهی، شماره 11-12، پاییز 1382
- مدیر مرکز پژوهش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، 1385
-کارشناس مسئول ثبت آثار تاریخی-فرهنگی و طبیعی در سازمان میراث فرهنگی خراسان شمالی
-عضو شورای فنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی-1386 (ادامه دارد)
- عضو شورای ثبت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی-1386 (ادامه دارد)
-معاون حفظ، احیا و ثبت آثار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی-1389

فعالیت های میدانی باستان شناسی

- شرکت در کاوشهای باستان شناسی دشت قزوین(تپه زاغه)، دانشجو-کارآموز، به سرپرستیدکتر فاضلی 1380.
- شرکت در کاوشهای باستان شناسی دشت قزوین(تپه قبرستان)، به سرپرستی دکتر حسن فاضلی 1381.
- عضو هیأت کاوشهای باستان شناسی دژ مادی بیستون (کرمانشاه)، به سرپرستی مهرداد ملکزاده 1381.
- معاون هیأت کاوشهای باستان شناسی تپهگیان (نهاوند)- فصلاول و دوم، بهسرپرستی مهرداد ملکزاده، تابستان 83-1382.
- عضو هیأت کاوشهای باستان شناسی کرفس- رزن (همدان)، به سرپرستی مهرداد ملکزاده 1383.
- عضو هیأت کاوشهای باستان شناسی تپه هگمتانه (همدان)، به سرپرستی دکتر مسعود آذرنوش-پاييز 1383.
- عضو هیأت کاوشهای باستان شناسی تپه هگمتانه (همدان)، به سرپرستی دکتر مسعود آذرنوش-تابستان/ پاييز 1384.
- معاون هیأت کاوشهای باستان شناسی در سنگتراشان- خرمآباد- فصل اول و دوم ، به سرپرستی ملکزاده، دي- اسفند 1384.
-سرپرست بررسی باستان شناسی در شهرستان پلدختر، لرستان، پاییز 1384.
- عضو هیأت کاوشهای باستان شناسی تپه قلعه خان بجنورد (خراسان شمالی)، به سرپرستی عمران گاراژیان، بهار- تابستان 1385.
-سرپرست هیأت گمانه زنی باستان شناسی در شهر بلقیس اسفراین، اسفراین(خراسان شمالی)، فصل اول(اردیبهشت-خرداد 1386)-فصل دوم (تابستان 1388).
-سرپرست هیأت مشترک ایران و فرانسه در گمانهزنی تپه دامغانی سبزوار، اردیبهشت-خرداد 1387.
-سرپرست بررسی باستان شناسی در شهرستان اسفراین، خراسان شمالی، پاییز 1387.

سخنرانی ها/ارائه مقالات

-Iron Age Iran: Problems and Approaches, the international congress on Iron Age in the Iranian World, held in Belgium, Gent University, 17-22 November 2003.
-پیدایش عصر آهن و انگاره مهاجرت آریاییان ایرانی زبان، مقاله ارائه شده در دومین همایش باستان شناسان جوان ایران- دانشگاه تهران (اردیبهشت 1382).
-گزارش گمانه زنی در تپه دامغانی سبزوار، همایش بین المللی «روابط بین فرهنگی عصر مفرغ آسیای میانه»، مازندارن-رامسر، 29-26 خرداد 1388.
- A Common Motif in Ancient Greece and Ancient Iran, proceeding of the international congress on Ancient Greece and Ancient Iran: Cross Cultural Encounters, held in Athens, 11-17 November 2006 (forthcoming).

- A study of the climatic crisis of the end of the third millennium BC in Southeastern Iran through the lens of geomorphology and archaeology, with collaboration of Eric Fouache, Claude Cosandey, Chahryar Adle, Michèle Casanova, Henri Paul Francfort, Youssef Madjidzadeh, Margareta Tengberg, Mansour Sajadi, and Zohreh Shirazi, a paper presented in the 9th international congress on Iranian Archaeology.

عناوین انتشارات (مقالات):

- « نگاهی به اوضاع اجتماعی دوران هخامنشی»، گلاویژ، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1380
- « خنجر کتیبه دار موزه ایران باستان : اصل یا جعل؟»، باستان پژوهی، شماره 8، 1381
- « پیکرکهای زن»، در دایره المعارف زن ایرانی، جلد 1، به سرپرستی دکتر مصطفی اجتهادی، تهران 1382، صص.307-310
- « پیدایش عصر آهن و انگاره مهاجرت آریاییان ایرانی زبان»، در مجموعه مقالات دومین همایش باستان شناسان جوان ایران- دانشگاه تهران (اردیبهشت 1382)، تهران: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 1384.
- گزارشي درباره «همايش بين المللي عصر آهن در جهان ايراني: 20- 17 نوامبر 2003، بلژيك، دانشگاه گان»، در كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره 7، سال 7، 1383، صص.93-88.
- «نگاهي ديگر به نقشمايه هاي جام زرين 'افسانه زندگي‘ در مارليك»، باستان شناسي، شماره 1، سال اول، 1384، صص.51-39+ 97-96 (=6 تصوير رنگي).
-تاملی در باب یک نامجای کهن: دربندهای کاسپی، مجله باستان پژوهی، دورۀ جدید، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 85، صص. 55-50.
- 2007 ‘Marlik and Toul-e Talesh: A Dating Problem', Iranica Antiqua XLII, pp. 125-138.

- 2007 ‘An Inscribed Dagger at the National Museum of Iran: Forgery or Genuine?', Iranica Antiqua XLII, pp.221-227.

- 2010 ‘Tepe Pahlavan: A Neolithic-Chalcolithic Site in Jajarm Plain, North Eastern Iran', Iranica Antiqua XLV, to be appear in 2010, pp.7-30.

- 2010 The Horst of Sabzevar and regional water resources from the Bronze Age to the present day (Northeastern Iran), Geodinamica Acta 24 (2010), (with Eric Fouache, Henri-Paul Francfort, Julio Bendezu-Sarmiento, and Johanna Lhuillier).

- «مارلیک: ارزیابی تاريخ های پیشنهاد شده برای گورستان مارلیک»، مجله باستان شناسی، سال اول، شماره دوم، صص 55-65.
- «تجدید حیات هنر ایران باستان در نقوش برجستۀ دورۀ قاجار»، دورۀ جدید باستان پژوهی، سال اول، شمارۀ اول، پاییز و زمستان 1384، صص.42-49.
-«یک سکۀ سامانی از شهر بلقیس»، مجله باستان شناسی ایران، شماره 1، صص. 97-101.
-«گزارش مقدماتی گمانه زنی در تپه دامغانی سبزوار-بهار 1387»، مجله باستان شناسی و تاریخ، سال بیست و چهارم، شماره دوم، شماره پیاپی 48، پاییز و زمستان 1388، با همکاری هانری پل فرانکفورت.
- «گزارش مقدماتی مطالعات باستان گیاه شناسی در تپه دامغانی سبزوار، بهار 1387»، سال بیست و پنجم، شماره اول، شماره پیاپی 49، بهار و تابستان 1390، ( با همکاری مارگارت تنگبرگ، زهرۀ شیرازی و هانری پل فرانکفورت)
-«گزارش گمانه زنی برای تعیین حریم شهر بلقیس، اسفراین»، گزارشهای باستان شناسی (9)، پژوهشکده باستان شناسی، در دست انتشار.
-«بررسی جلوه های آیینی شمایل نگاری مارلیک: ردپای ایزد مهر در باورهای دینی عصر آهن در جنوب دریای مازندران»، مجله باستان پژوهی، شماره6، پاییز و زمستان1387، صص. 29-40.

عناوین کتاب ها:

الف)تالیف
- اعتبار باستان شناختی آریا و پارس، با همکاری محمد تقی عطایی، نشر شیرازه، تهران: 1382
-بوم های سنگی: گزارش بررسی دو مجموعه هنر صخرهای در شمال خراسان (جربت و نرگسلوی علیا)، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، بجنورد، 1389.
-پژوهشهای باستان شناختی در شهر بلقیس(اسفراین کهن)، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، بجنورد، 1389.

ب)ترجمه
- ایران در عصر آهن 1، نوشتۀ یانا مدودسکایا، پژوهشکدۀ باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تهران 1383
- تندیسگری و شمایلنگاری در ایران پیش از اسلام ، نوشته اورلی دیمز، نشر ماهی، تهران 1388.
- نگارش چگونه پدید آمد، نوشته دنیز اشمانت بسرات، نشر ماهی، در دست انتشار.
-پژوهش های نو در باستان شناسی شاهنشاهی هخامنشی، به کوشش پیر بریان و رمی بوشارلا، ترجمه علی اکبر وحدتی، نجد سمیعی و سنگاری، نشر ماهی، تهران (آماده چاپ).

عناوین کتابچه ها

-شهر بلقیس: اسفراین در گذر تاریخ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، 1387
-سنگنگاره های جربت، شهرستان جاجرم، استان خراسان شمالی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، 1387(انگلیسی-فارسی)
-Petroglyphs of Jorbat:Jajarm Township, North Khorasan Province, 2008, Bilingual, English-Persian).)

ترجمه ( از انگلیسی به فارسی)

- «پژوهش باستان شناختی دربارۀ آریاییان خاور نزدیک و گورستان شاهی مارلیک» نوشته ن. كورشكين، باستان پژوهی، شماره 9، 1382، صص. 38-33.
- «شمال غرب ایران در گذار از عصر مفرغ به آهن»، نوشتة اسكار وايت ماسكارلا، باستان پژوهی 12، 1383 ، صص. 74-62.
- «باستان شناسی در ایران»، نوشته اندرو لولر، باستان پژوهی 12، 1383، صص. 118-109.
- «موضوع نقوش برجستة آرامگاه هاي هخامنشي»، نوشتة پيتر كالمهير، باستان پژوهي، شماره 13، 1384، صص.38-34.
-«گزارش بررسی نمونۀ چوب ازکوشک هخامنشی تنگ بلاغی»، نوشتۀ نئومی میلر، دوره جدید باستان پژوهی، سال دوم، شماره 3، 1386، ص.117.
-«مهرپرستی: مذهب مادهای قدیم»،نوشتۀ دیوید بیوار، دوره جدید باستان پژوهی، شماره 6، صص.47-41.
-« نمادهای مهری بر یک مدالیون دورۀ آل بویه از ایران؟»، نوشتۀ دیوید بیوار، دوره جدید باستان پژوهی، شماره 7، در دست انتشار.
- «بابل در لوای حکومت هخامنشی»، نوشتۀ ارنی هرینک، دوره جدید باستان پژوهی، شماره 7، 1389، صص.
-«دوره هخامنشی (عصر آهن 4) در گیلان، ایران»، نوشتۀ ارنی هرینک، دوره جدید باستان پژوهی، شماره 7، 1388، صص.
- «عصر آهن شمال هیرکان»، نوشتۀ الیویه لوکنت، مجله باستان شناسی و تاریخ، سال بیست و پنجم، شماره دوم، شماره پیاپی 49، بهار و تابستان 1390.
- «باستان شناسی ایران-استانهای شمالی: باستان شناسی استان ارّان (جمهوری آذربایجان کنونی)»، نوشتۀ ام. ان. پوگرِبوا، دوره جدید باستان پژوهی، شماره 8، در دست انتشار.
-«بیت لاپات»: از دانشنامۀ ایرانیکا، نوشتۀ مایکل مورنی، دوره جدید باستان پژوهی، شماره 9، در دست انتشار.
-« دانشگاه تاریخ و پزشکی گندی شاپور» ، نوشتۀ لوتس ریشتر-برنبورگ، دوره جدید باستان پژوهی، شماره 9، در دست انتشار.
- «مادها: ارزیابی دوبارۀ شواهد باستان شناختی»، نوشته برونو جنيتو، در ویژه نامۀ باستان شناسی و تاریخ ماد، به کوشش مهرداد ملکزاده (آماده چاپ).
- «قبايل هندوايرانيِ پيش مادي در شمال ايران؟»، نوشته ايگور ميخائيلويچ دياكنف، در ویژه نامۀ باستان شناسی و تاریخ ماد، به کوشش مهرداد ملکزاده (آماده چاپ).
- «ماد و تكوين حكومت ثانويه در زاگرس آشوري نو: رويكردي انسان شناسانه به معضلي آشور شناختي»، نوشتة استوارت كليفورد براون، در ویژه نامۀ باستان شناسی و تاریخ ماد، به کوشش مهرداد ملکزاده (آماده چاپ).
- «گفتار مادي هرودوتوس و تكامل حكومت ماد»، نوشتة استوارت كليفورد براون، در ویژه نامۀ باستان شناسی و تاریخ ماد، به کوشش مهرداد ملکزاده (آماده چاپ).
- «امپراتوري ماد؟»، نوشته
لوسرس دوماتران، در ویژه نامۀ باستان شناسی و تاریخ ماد، به کوشش مهرداد ملکزاده (آماده چاپ).
- «ايران و ايرانيان پيش از هخامنشيان»، خلاصهای از کتاب ادوين گرانتوفسكي که به زبان روسی نگاشته شده (Iran i Irantsi do Akhemenidov)، در ویژه نامۀ باستان شناسی و تاریخ ماد، به کوشش مهرداد ملکزاده (آماده چاپ).
- «بازنگري گيان 1و 2»، نوشته
ر. هنريكسُن، (آماده چاپ).

ترجمه (از فارسی به انگلیسی)

- چکیدۀ مجموعه مقالات دومین همایش باستان شناسان جوان ایران، 1382، سازمان میراث فرهنگی، تهران (14 صفحه).
- چکیدۀ مجموعه مقالات باستان پژوهی11، 1382، (8 صفحه).
- خلاصۀ مجموعه مقالات سالنامۀ پارسه (بنیاد پزوهشی پارسه- پاسارگاد)، سال اول، شمارة اول، 1383، (29 صفحه).
- چکیدۀ مجموعه مقالات مجلة باستان شناسي، سال اول، شمارة اول،بهار و تابستان 1384، (12 صفحه).
- خلاصۀ مجموعه مقالات سالنامة ارگ (بنياد پژوهشي ارگ بم)، سال اول، شمارة اول، تابستان 1384، (31 صفحه).
- چکیدۀ مجموعه مقالات مجلة باستان شناسي، سال اول، شمارة دوم،پاییز و زمستان 1384، (12 صفحه).
- چکیدۀ مجموعه مقالات مجلة باستان پژوهي، سال اول، شمارة دوم،بهار و تابستان 1386، (12 صفحه).
- چکیدۀ مجموعه مقالات مجلة باستان شناسي، سال دوم، شمارة سوم،بهار و تابستان 1386، (12 صفحه).
- خلاصۀ مجموعه مقالات مجلة باستان پژوهی، سال اول، شمارة دوم، پاییز و زمستان1385، (7 صفحه).

نقد کتاب

- «تصویری آشفته از فرهنگ عصر آهن در کرانه های جنوب غربی دریای مازندران»، نقدي بر كتاب فرهنگ عصر آهن در كرانههاي جنوب غربي درياي خزر، نوشته سيد حميد فهيمي، در باستان پژوهی، شماره 11، پاییز 1382، صص113-103.
- «نوشتار چگونه پديد آمد؟»، نقد و معرفي كتاب نگارش چگونه پديد آمد، نوشته دنيس اشمانت بسرات، باستان شناسي، شماره 1، سال اول، 1384، صص. 95-94.

گزارش های بایگانی

-گزارش فصل اول بررسی و شناسایی در شهرستان پلدختر، زمستان1385
-گزارش گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم شهر بلقیس اسفراین، بهار 1386
-گزارش مقدماتی کاوش لایهنگاری هیئت مشترک ایران-فرانسه در تپه دامغانی سبزوار، بهار1387
- گزارش گمانه زنی به منظور مطالعه گاهنگارانه ارگ شهر بلقیس و تکمیل مطالعات پیشین در محدوده شارستان، تابستان 1388
-گزارش بررسی باستان شناختی در شهرستان اسفراین-استان خراسان شمالی، 2 جلد، پاییز 1387
-گزارش نهایی بررسی باستان شناختی در محدودۀ شبکه آبیاری سد بیدواز اسفراین، پاییز 1388
-گزارش نهایی بررسی باستان شناختی در محدودۀ سد و شبکه آبیاری گراتی اسفراین، پاییز 1388

معرفی نامه

قاسم طالبزاده ثانی

سمت: مسئول امور موزه های استان
تاریخ تولد: ---
پست الکترونیکی: ---
آخرین مدرک تحصیلی: ---
قاسم طالبزاده ثانی