معرفی نامه

حبيب يزدان پناه

سمت: مدير کل
تاریخ تولد: ---
پست الکترونیکی: ---
آخرین مدرک تحصیلی: فوق ليسانس
تالیفات : 05832288474
حبيب يزدان پناه

مشخصات تحصیلی

1- دیپلم فرهنگ و ادب

2- لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی/ دانشگاه فردوسی مشهد

3- فوق لیسانس مدیریت آموزشی / مرکز آموزش مدیریت دولتی

4- فوق لیسانس علوم سیاسی/ دانشگاه فردوسی مشهد

فعالیت های مدیریتی و اجرایی

1- معاون آموزشی آموزش وپرورش شیروان

2- رئیس آموزش و پرورش شهرستان خواف

3- معاون فرمانداری شیروان

4- سرپرست فرمانداری شهرستان شیروان

5- فرماندار شهرستان خواف

6- فرماندار شهرستان سرخس

7- دبیر شاغل دبیرستان های مشهد

8- فرمانده گروهان خط شکن در عملیات کربلای 4 و 5 در دفاع مقدس

9- 24 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ

عضویت در برخی مجامع و شوراها

1- عضو شورای توسعه و برنامه ریزی استان خراسان طی سالهای 1379 تا 1384

2- عضو شورای اداری استان خراسان طی سالهای 1379 تا 1384

3- رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان عمومی شهرستان های خواف و سرخس

4- رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان های خواف و سرخس

5- رئیس انجمن میراث فرهنگی شهرستان های خواف و سرخس

6- رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان های خاف و سرخس

7- رئیس شورای تامین شهرستانهای خواف و سرخس

8- مسئول برگزاری افتتاحیه سد دوستی با حضور روسای محترم جمهور ایران و ترکمنستان

9- مسئول برگزاری همایش علمای شیعه و سنی شرق کشور

10- رئیس هیئت موسس دانشگاه پیام نور در شهرستانهای خواف و سرخس

11- عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان خراسان رضوی

تالیفات

1- بررسی انگیزش شغلی مدیران شهرستان خواف بر مبنای تئوری دو عاملی بهداشتی – انگیزشی هرزبرگ در سال 1379- 1380

2- بررسی زمینه های واگرایی و همگرایی قوم کرمانج با هویت ملی در استان های خراسان رضوی و شمالی

گالری تصاویر

گالری تصاویر ندارد.