محتوا

اقامتگاههای بوم گردی استان

ردیف درجه نام اقامتگاه نام مدیر نام بهره بردار تلفن همراه مدیر روستا تعداد اتاق
1 3 آیدغدی آشر مراد افرین آشر مراد افرین 9157729578 دویدخ، راز و جرگلان 4
2 3 گدرسن یوسف سجادی اوغل گرگ سجادی 9150853656 گز، راز و جرگلان 4
3 3 وصال رویان قربان وصالی علی وصالی 9156419163 اسفراین 4
4 3 سرای گردشگری چهار بید نگین عطارزاده نگین عطارزاده 9155841045 جاجرم 4
5 3 چشمه چکاب صحت پور نگین عطارزاده 9156427177 مانه و سملقان، درکش 4
6 3 چشمه بید عوض نیا نگین عطارزاده 9155853560 مانه و سملقان، درکش 4
7 3 شاه جهان بام وجدانی وجدانی 9123048528 اسفراین، روستای بام 4
8 3 محبت محبتی محبتی 9192378654 اسفراین، روستای بام 4
9 3 اشکان اسپنتن اسپنتن 5832674262 قره قانلو 4
10 3 عمو دردی سلمان علوی فرد سلمان علوی فرد 9357534048 بجنورد،باغچق 4
11 3 کوهپایه شیدا نیاکان شیدا نیاکان   مانه و سملقان، درکش 4
12 3 سرای سید سید محمد سیدی ایرج سید محمد سیدی ایرج   اسفراین، روستای ایرج 4
13 3 پردیس آساک جواد بهادری جواد بهادری   فاروج- روستای استاد 4
14 3 کانیک زلال محمد علی قانعی محمد علی قانعی   فاروج- روستای ریزه 4
15 3 تک عباس گودرزی عباس گودرزی   گرمه- دشت 4
16 3 سید سید حسین مهنانی سید حسین مهنانی   بجنورد- مهنان 4
17 3 وارگه هی ئومیدی یه  مهدی اومیدی مهدی اومیدی   اسفراین- روستای چنار سوخته 4
18 3 توپراق عبدالواحد رحیمی عبدالواحد رحیمی   راز و جرگلان-روستای گرکز آتاقورت 4
19 3 خونه پدری علی تیموری علی تیموری   اسفراین-رویین 4
20 3 استو سکینه شریفی سکینه شریفی   فاروج- روستای استاد 4