معرفی نامه

روشنک هدايتي وحيد

سمت: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
تاریخ تولد: 1982/09/21
پست الکترونیکی: ---
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسي حسابداري
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی : 05832288351
روشنک هدايتي وحيد