محتوا

اقدامات انجام شده در راستای احیاء انجمن های میراث فرهنگی استان خراسان شمالی:

ردیف

عنوان فعالیت

زمان اجرا

1

تشکیل انجمن میراث فرهنگی استان برگزاری اولین جلسه انجمن استان به ریاست استاندار محترم

6اردیبهشت94

2

ارائه طرح « احیاء انجمن های میراث فرهنگی روستایی» درکارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و اخذ مصوبه کارگروه

8اردیبهشت94

3

تشکیل انجمن میراث فرهنگی شهرستان راز و جرگلان

16 اردیبهشت 94

4

تشکیل انجمن میراث فرهنگی شهرستان شیروان

22 اردیبهشت94

5

تشکیل انجمن میراث فرهنگی شهرستان اسفراین

22 اردیبهشت 94

6

تشکیل انجمن میراث فرهنگی شهرستان فاروج

23اردیبهشت 94

7

تشکیل انجمن میراث فرهنگی شهرستان جاجرم

24 اردیبهشت94

8

تشکیل انجمن میراث فرهنگی شهرستان گرمه

24 اردیبهشت94

9

تشکیل انجمن میراث فرهنگی شهرستان مانه و سملقان

27 اردیبهشت 94

10

تشکیل انجمن میراث فرهنگی شهرستان بجنورد

29 اردیبهشت 94

11

برگزاری نشست خبری پس از تشکیل انجمن میراث فرهنگی تمامی شهرستان های استان

29 اردیبهشت 94

12

برگزاری همایش استانی انجمن های میراث فرهنگی و تشکلهای مردم نهاد خراسان شمالی

3خرداد 94

براساس مفاد اساسنامه انجمن میراث فرهنگی مصوب 3/7/1373 انجمن میراث فرهنگی نهادی ملی – فرهنگی و غیر انتفاعی و وابسته به سازمان میراث فرهنگی کشور است که برحسب ضرورت تشخیص سازمان در مراکز استانها، شهرستان ها، شهرها، بخش ها و روستا ها یا برای موزه ها و آثارتاریخی تشکیل می شود. بر این اساس یکی از راه هایی که مردم را به ارزش های ماندگار میراث فرهنگی وضرورت اهمیت وحفاظت ونگهداری آنها اگاه می سازد انجمن های میراث فرهنگی است .

فلسفه وجودی انجمن میراث فرهنگی به عنوان پل ارتباطی مستحکم بین اداره کل و مردم جلب حمایت مادی و معنوی مردم، تشریک مساعی همه جانبه آنان در زمینه پژوهش، حفظ، احیا وشناسایی وجوه ناشناخته میراث فرهنگی استان ، تشویق و ترغیب مردم به رعایت احترام میراث فرهنگی و حفظ و صیانت از آن. معرفی و آموزش میراث فرهنگی کشور و انتقال آن به عموم مردم و ... است .

با وجود انجمن های میراث فرهنگی در شهرستان ها و بخش ها در روستاها دیگر کسی حتی اندیشه تهدید یا تعرض به تپه ها و محوطه های باستانی و یا بناهای تاریخی را نخواهد یافت .

این اداره کل در راستای احیاء مجدد انجمنهای میراث فرهنگی وجلب مشارکت هرچه بیشتر آحاد مردم در حفظ و صیانت از میراث فرهنگی گرانبهای استان با حمایت های استاندار محترم، فرمانداران محترم و تمامی دوستداران فرهنگ و تمدن خراسان شمالی ابتدا اقدام به تاسیس و تشکیل انجمن میراث فرهنگی استان، و سپس انجمن میراث فرهنگی شهرستانها در 8 شهرستان: راز و جرگلان، شیروان، اسفراین، فاروج، جاجرم، گرمه، مانه وسملقان، بجنورد(مرکز استان) در آستانه گرامی داشت هفته میراث فرهنگی نمود. همچنین همایش استانی انجمن ها و دوستداران میراث فرهنگی استان با حضور همه انجمن های استان خراسان شمالی در روز 3 خرداد ماه 1394 در محل سالن گرد همائی های شرکت پتروشیمی بجنورد با حضور وسخنرانی مسئولان عالی استان و ارائه رهنمود های این عزیزان برگزار شد و به ترتیب و با این برنامه ی جامع عملاً مسئولان و اعضاء انجمن های میراث فرهنگی استان، شهرستان ها، بخش ها بویژه انجمن های میراث فرهنگی روستایی خراسان شمالی وارد میدان عمل و حفاظت عینی و عملیاتی و برنامه ریزی گسترده برای مطالعه، معرفی و پژوهش و احیاء مواریث فرهنگی استان خواهند شد. برای همه این عزیزان در این راه خطیر و ارزشمند آرزوی موفقیت و پیروزی می نمائیم .

برنامه آینده استان خراسان شمالی در راستای توسعه انجمن میراث فرهنگی استان و تسهیل و رونق فعالیت ها

تشکیل انجمن های میراث فرهنگی در بخش ها

تشکیل انجمن های میراث فرهنگی روستایی در سطح استان با الویت روستاهای دارای آثار تاریخی

تشکیل انجمن میراث فرهنگی آثار تاریخی در بناهای شاخص و موزه های استان

توانمند سازی و آموزش انجمن های میراث فرهنگی استان

برقراری ارتباط مستمر و مداوم با اعضاء انجمن میراث فرهنگی سطح استان

تهیه گزارش عملکرد از فعالیت انجمن میراث فرهنگی شهرستانها و شناسایی نقاط قوت و ضعف فعالیت انجمن ها و تلاش در جهت بهبود فعالیت ها

امیداست با اتکال به خداوند باریتعالی با رونق و توسعه فعالیت انجمن های میراث فرهنگی و افزایش آگاهی مردم بتوان به شیوه ای کامل تر از آثار تاریخی ارزشمند استان حراست و پاسداری کنیم و زمینه توسعه صنعت گردشگری استان را فراهم نماییم