شهرستان بجنورد
شهرستان فاروج
شهرستان اسفراين
شهرستان شيروان
شهرستان مانه و سملقان
شهرستان گرمه
شهرستان جاجرم
شهرستان رازو جرگلان

خبر ویژه خبر ویژه

  • خراسان شمالی متنوع ازنظر فرهنگی است
    چهارشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۴ ۹:۴۵
    معاون صنایع دستی کشور درمراسم پنجمین افتتاحیه نمایشگاه سراسری بازرگانی خراسان شمالی گفت:خراسان شمالی جزء مکان های هست که متنوع ازنظر فرهنگی است واگر بتوانیم شرایط موجود که شامل موسیقی،لهجه ،آداب ورسوم وصنایع دستی متنوع است را حفظ کنیم خراسان شمالی می تواند پیشرفت کند.

 

 

آمار سایت آمار سایت