شهرستان بجنورد
شهرستان فاروج
شهرستان اسفراين
شهرستان شيروان
شهرستان مانه و سملقان
شهرستان گرمه
شهرستان جاجرم
شهرستان رازو جرگلان

خبر ویژه خبر ویژه

  • آمادگی تمام مراکز اقامتی استان و پایگاه های پذیرش و اسکان جهت استقبال و اسکان میهمانان کنگره 3000 شهید استان .
    شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ۱۲:۲۳
    به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی محمد سویدانلوئی با اعلام این خبر افزود با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و جلسات برگزاری کنگره که از سال گذشته آغاز شد مسئولیت کمیته استقبال و تشریفات کنگره با اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری می باشد که در همین راستا در ورودی های شهر بجنورد و همچنین پایانه ترمینال و فرودگاه مراکز پذیرش و راهنمائی اسکان میهمانان کنگره در نظر گرفته شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار سایت آمار سایت